Välkommen standard för hållbara inköp

Björn Nilsson

Björn Nilsson erbjuder en standard för alla. Foto: Sten Jansin.

Den första standarden för hållbar upphandling är här. ISO 20400 spänner över hela processen för såväl offentliga som privata inköp och har bred internationell uppbackning.

I april lanserade internationella standardiseringsorganisationen ISO en ny internationell standard för hållbar upphandling och inköp. Nu släpper SIS, Swedish Standards Institute, den svenska versionen.

– Målet med standarden är att hjälpa både offentliga upphandlare och företag, stora som små, att på ett systematiskt sätt integrera hållbarhet i inköpsprocessen, förklarar Björn Nilsson, projektledare vid SIS.

I Sverige kommer standarden formellt att heta SS-ISO 20400. Björn Nilsson berättar att det 60-sidiga dokumentet är vägledande. Detta till skillnad från kravstandarder med certifieringsmöjlighet:

ISO 20400 tar avstamp i ISO 26000, den befintliga standard för socialt ansvarstagande som kom år 2010. Respekt för mänskliga rättigheter, tillgänglighet och socialt ansvarstagande har varit ledord vid framtagandet av standarden.

– Standarden spänner över hela inköpsprocessen, från behov och fram till att tjänsten upphör eller varans livslängd är över, betonar Björn Nilsson som ser ett stort värde i att ha en standard att luta sig mot i praktiskt arbete och i förfrågningsunderlag.

Som alla internationella standarder bygger ISO 20400 på gedigen insats av många. Mia Ahlgren, sakkunnig vid Funktionsrätt Sverige, har under de tre gångna åren deltagit i den svenska kommittén SIS/TK 478.

– Även om jag kanske tillhör dem som aldrig blir riktigt nöjd tycker jag att vi här har lyckats ena många intressenter och fått till ett mycket bra resultat, säger hon.

Utöver Frankrike och Sverige har länder som Nederländerna, Storbritannien, Brasilien och Australien visat särskilt stort engagemang. Organisationer, myndigheter och företag från länder i alla världsdelar har arbetat tätt tillsammans.

– Från Australien var ett nätverk för kvinnliga upphandlare uppfriskande aktiva, berättar Mia Ahlgren.

Fanns det några svårigheter i arbetet?

– En del länder ville inledningsvis ha in hänvisningar till nationella lagar, men eftersom standarden ska stå fri kom vi snabbt överens om att skippa sådana kopplingar.

En internationell standard som denna är levande materia.

– En första avstämning sker om tre år och då beslutas om den ska arbetas om eller fortsätta tjäna i dagens skick, summerar Björn Nilsson.

Mia Ahlgren gläds också över att denna standard är mer tillgänglig än många andra digitala dokument. Samtliga figurer beskrivs i text, vilket exempelvis gagnar dem som lyssnar på materialet med hjälp av en skärmläsare.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *