Internationell standard för upphandling

En första internationell standard för hållbar upphandling är på väg. ISO 20400 väntas vara klar nästa år.


Det finns sociala, miljömässiga och ekonomiska fördelar med hållbar upphandling. Detta till trots har det saknas ett internationellt, brett överenskommet, hjälpmedel för upphandlare.

International Organization for Standardization har under några års tid arbetat fram riktlinjer för organisationer som vill integrera hållbarhet i sina upphandlingar. Nästa år räknar man med att ISO 20400, Sustainable procurement – Guidance, ska vara färdig.

Jacques Schramm är ordförande för den arbetsgrupp som utvecklar standarden. Han menar att inköpsfunktionen är en viktig drivkraft för en organisations sociala ansvar, men att det saknats tillräckligt detaljerade och harmoniserade internationella riktlinjer som kan tillämpas universellt.

– Även om allt fler organisationer publicerar hållbarhetsrapporter finns det en påtaglig brist på tydliga riktlinjer för hur man ska genomföra och mäta strategier för hållbar upphandling.

Arbetet med ISO 20400 pågår som bäst. Standarden väntas vara färdig för publicering under år 2017. Nyligen kom ett andra utkast och det är återigen öppet för synpunkter på förslaget.

– ISO 20400 kommer att hjälpa organisationer att nå sina hållbarhetsmål, summerar Jacques Schramm.

Tanken är att ISO 20400 ska komplettera ISO 26000, Guidance on social responsibility.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *