Kiarash Kaffashpour och Jonas Löfgren
Kiarash Kaffashpour och Jonas Löfgren förser staden med grön el. Foto: Solna stad.

Så upphandlas grön el utan merkostnad

Efter årsskiftet produceras den el som Solna stad behöver från förnybara energikällor. Kiarash Kaffashpour och Jonas Löfgren tipsar om hur kommunen lyckats upphandla förnybar energi utan merkostnad.

Solna stad, Solna Vatten och Råsunda Förstads AB förbrukar tillsammans runt 26 GWh el per år. Det nya elavtal som träder i kraft efter årsskiftet betyder att all denna el produceras från förnybara energikällor som vindenergi, vattenkraft, biogas och solenergi.

Jonas Löfgren är entreprenadupphandlare på tekniska förvaltningen. Han berättar att nya leverantören tydligt kommer att redovisa de olika komponenterna i elkostnaderna, vilket gör det enkelt för kommunen att följa prisutvecklingen.

– Detta i kombination med att de levererar el som produceras med 100 procent förnybar energi, utan extra kostnad för staden, gör avtalet mycket positivt i alla led.

Tack vare det nya avtalet och bytet av leverantör kommer staden att minska koldioxidutsläppet med drygt 8 800 000 kg i jämförelse med nordisk elmix som också kan innehålla elkraft som producerats från fossila källor.

Kiarash Kaffashpour, stabschef för upphandling och avtalsuppföljning på tekniska förvaltningen, säger att elkraft är en komplicerad produkt som man inte ska se lättvindigt på.

– Vi tog hjälp av en expertkonsult inom området för att få den kunskap vi behöver för att kunna genomföra en bra upphandling.

Upphandlingen publicerades redan i våras och lockade tre anbud från tre aktörer. Dessvärre hade samtliga missat vissa obligatoriska krav, varför upphandlingen avbröts.

– I och med att vi hade relativt god framförhållning var detta inga problem.

Till kraven hör att leverantören löpande under avtalstiden ska kunna leverera och prissätta miljövärden, GOO (ursprungsgarantier), alternativt Bra Miljöval, till transparenta priser på marknaden. Tricket är att, kanske lite oväntat, inte ställa krav på att el från förnyelsebara källor ska ingå i arvodet.

– Istället ska upphandlande myndigheter ge anbudsgivarna mervärde om de erbjuder el från förnyelsebara källor utan extra kostnad, detta för att behålla konkurrensen på marknaden.

Enligt Jonas Löfgren och Kiarash Kaffashpour är priserna på elmarknaden mycket snarlika och konkurrenskraftiga:

– Ett sätt att göra oss mer attraktiv som kund är att upphandla ett avtal på en lite längre period (fyra plus tre år).

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *