Så ska forskningsundantaget tillämpas

Fråga, svar Kontrakt för forskning och utveckling är undantagna från LOU. Hur ska undantaget behandlas och ändrar den kommande lagstiftningen undantaget. Joakim Lavér besvarar frågor från läsare,

Fråga: Hur ska forskningsundantaget tillämpas? Kommer nya LOU att innebära några förändringar?

Joakim Lavér svarar: Kontrakt som avser forsknings- och utvecklingstjänster är i princip undantagna från tillämpningen av nuvarande LOU (Jfr. 1 Kap. 6 § p.6 LOU). Dock ska den upphandlande myndigheten tillämpa LOU om resultatet av forsknings- och utvecklingstjänsten endast tillkommer den upphandlande myndigheten i den egna verksamheten och betalas av myndigheten.

Det kommer inte att bli någon förändring i sak i och med införandet av nya LOU. I nya LOU är dock bestämmelsen inte formulerad som ett undantag, utan i stället anges när lagen ska vara tillämplig. Samma systematik finns i LOU-direktivet.

I nya LOU uppkommer upphandlingsskyldighet endast om följande två förutsättningar är uppfyllda. Resultaten ska för det första tillkomma endast den upphandlande myndigheten i dess egen verksamhet och den tillhandahållna tjänsten ska för det andra betalas helt och hållet av den upphandlande myndigheten.

Det anses att industrin bör uppmuntras att medfinansiera program för forskning och utveckling. Syftet med förändringen av bestämmelsens uppbyggnad i nya LOU innebär inte någon ändring i sak utan syftar till att klargöra att lagen endast är tillämplig när medfinansiering inte förekommer och när utfallet av forsknings- och utvecklingsverksamheten endast kommer den upphandlande myndigheten till godo.

Joakim Lavér
Joakim Lavér

Om Joakim Lavér

Advokat och partner på Hannes Snellman Advokatbyrå. Ansvarig för Hannes Snellmans upphandlings­verksamhet i Stockholm. Har arbetat med upphandlingsfrågor allt sedan Sveriges EU-inträde och biträder såväl upphandlande myndigheter som leverantörer i tvister och med upphandlingsrättslig rådgivning. Tycker om utmaningar och sätter alltid klientens intresse i främsta rummet. Stolt pappa till tre barn. Spelar gärna golf och gillar att gå på fotboll och hockey.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *