Lilla Lidingöbron
Lilla Lidingöbron. Illustration: Knight Architects.

Särklassigt billigast blir brobyggare

Tre företag ville bygga Lilla Lidingöbron. Kommunstyrelsen var enig i valet av entreprenör och affären gick till det bolag som var särklassigt billigast.

Implenia, som ingår i en schweizisk byggkoncern, vinner uppdraget att bygga den nya bron till Lidingö. Bolaget presenterade det mest ekonomiskt fördelaktiga priset och den gestaltning av bron som gav högst poäng i utvärderingen.

Daniel Källenfors, kommunstyrelsens ordförande i Lidingö, säger att Lilla Lidingöbron kommer att möta ett växande behov av god kollektivtrafik och framkomlighet för cyklister och gångtrafikanter för lång tid framöver. Han poängterar att kommunstyrelsen var enig i sitt beslut:

– Det är viktigt och bra att denna typ av strategiska investeringar för Lidingö nås med bred enighet.

Sammanlagt lämnades tre anbud in i upphandlingen. Samtliga anbud klarade kvalificeringskraven. Utvärdering har skett utifrån det mest ekonomiskt fördelaktiga priset.

Implenias anbudssumma för att riva gamla bron och uppföra Lilla Lidingöbron är 539 miljoner kronor. Frågan är vem som räknat bort sig eftersom det är betydande skillnad mellan entreprenörernas bud. Spanska OHL ville ha 700 miljoner kronor medan italienska CMC:s anbud landade på 712 miljoner kronor.

Ett kontrakt för en totalentreprenad på fem år kommer att tecknas inom ett par veckor. Detta förutsatt att tilldelningsbeslutet inte överklagas. Arbetet med att projektera för den nya bron, som ska stå färdig år 2022, kommer sedan att kunna starta relativt snabbt.

Höga krav har ställts på entreprenörens tekniska och ekonomiska kapacitet, samt kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöcertifieringar.

– Entreprenaden innebär ett stort åtagande både för entreprenör och för beställare, säger Jan Werner, Lidingö stads projektledare för Lilla Lidingöbron.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *