Mindre gratisarbete vid upphandling

Vid upphandlingar av reklam- och kommunikationbyråtjänster krävs inte sällan oavlönat kreativt arbete från anbudsgivarna. I sina pitchrekommendationer vill branschföreningarna se färre fiktiva uppdrag och mer kundreferenser.

Medie- och kommunikationsbyråer klagar emellanåt på att det krävs alltför mycket kreativt arbete, vilket är resurskrävande, vid upphandling av denna typ av tjänster. Föreningen Sveriges Mediebyråer har av den anledningen tagit fram rekommendationer som kan tjäna som en hjälp för upphandlare.

Till de så kallade pitchrekommendationerna hör att ange en årsbudget. I det fall upphandlingen omfattar en fördjupningsuppgift ska ersättning till samtliga deltagande byråer utgå.

Det är heller inte tillåtet att använda material som framtagits för upphandlingen. Ägande- och upphovsrätt till sådant material innehas av respektive ansvarig byrå. Rekommendationen är också att behandla byråernas idéer, förslag och information konfidentiellt, såväl under upphandlingstiden som efteråt.

Sveriges Kommunikationsbyråer, Komm, har tillsammans med Sveriges Annonsörer tagit fram liknande rekommendationer för byråvalsprocess. I den poängteras behovsanalysen.

Även här avråds från olönat kreativt arbete i form av för uppdragsgivaren specifikt strategiarbete eller andra fiktiva uppdrag. Istället pekas på nyttan av kundreferenser. Den kreativa förmågan anses bäst kunna bedömas utifrån vad som har presterats i verkliga uppdrag.

Feedback bedöms som viktigt. Som en del av en professionell och rättvis urvalsprocess rekommenderas uppdragsgivaren att ge konstruktiv feedback till de aktörer som inte fick uppdraget.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

3 thoughts on “Mindre gratisarbete vid upphandling

  1. Är det korrekt uppfattat att leverantörerna vill ha ersättning för sitt kreativa skapande, en s.k. fördjupningsavgift, för att skapa något arbetsmaterial liknande arbetsprov? Sedan övergår äganderätten inte till den som har erlagd ersättningen?
    Vilken tur att det fortfarande är frivilligt att lägga anbud!

  2. Jag har varit med om att introducera utvärderingsmetoden och då ställer vi högst relevanta krav på att anbudsgivare ska redogöra för: metoder för angrepp av uppdrag, informationsutbyte, återkoppling, kvalitetssäkring och i anslutning till det en mindre aspekt av kreativ koppling med exempelvis kanalval.
    Varken mer eller mindre som krävs i redogörelser i andra upphandlingar.
    Att sedan många byråer ser det som en startsignal för att skapa en större kreativ pitch för det fiktiva uppdrag ser jag som överarbete som inte efterfrågats av upphandlaren. Det jag har sett är en överleverans på området där jag verkligen inser byrån stönat – men de har också ett ansvar att läsa innantill.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *