Bo Larsson
Bo Larsson gläds över det internationella intresset. Foto: Christiaan Dirksen.

Internationellt så det förslår

Det internationella intresset för att få vara med och bygga Västlänken är stort. Upphandlingen av förra deletappen lockade elva företag mot nio den här gången.

Västlänken är en åtta kilometer lång pendel- och regiontågförbindelse, varav drygt sex kilometer går i tunnel under centrala Göteborg. Hela projektet beräknas kosta runt 20 miljarder kronor.

De utländska byggarna är verkligen med på tåget när delprojekten nu upphandlas. Turkiska Gülermak ska tillsammans med italienska Astaldi och norskägda Segermo bygga station Haga.

Det internationella intresset var stort även när den senaste etappen upphandlades. Vinnare av deletapp Korsvägen, som är värd cirka 3,8 miljarder kronor, blev NCC i konsortie med tyska Wayss & Freytag Ingeniurbau.

För upphandlingen har prekvalificering tillämpats. Nio företag ansökte om att få lämna in anbud. Efter Trafikverkets urval fick fem gå vidare. Av dessa fem valde tre att också buda.

– Anbuden har utvärderats på både deras planerade genomförande och pris, säger Bo Larsson, projektchef för Västlänken vid Trafikverket.

Deletappen är cirka 3,2 kilometer lång. Denna del av Västlänkens tunnel sträcker sig från Landala, via Korsvägen, Örgryte/Jakobsdal och ansluter i Almedal till befintliga spår.

Tunneldelarna i berg består av en spårtunnel samt en parallell service- och räddningstunnel. Tre avsnitt utförs med betongkonstruktioner i lera. Under mark vid knutpunkten byggs station Korsvägen med tre uppgångar. Stationen får en plattform och två spår, med förberedelser för ytterligare två spår och en plattform.

– Vid anbudsprocessen har vi lagt stor vikt vid hur entreprenörerna valt att genomföra bygget och en jury har utvärderat förslagen.

Trafikverkets tilldelningsbeslut kan överprövas i tio dagar, därefter kan kontrakt tecknas. Avtalsspärren går ut den 7 december.

Byggstart är planerad till våren 2018 och projektet beräknas pågå fram till och med 2026.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *