Eva-Lotta Löwstedt Lundell
Eva-Lotta Löwstedt Lundell öppnar för konsultkonkurrens. Foto: SKL Kommentus.

Växtvärk öppnar för konsultuppdrag

När snabbväxande SKL Kommentus Inköpscentral inte hinner anställa i nödvändig takt tas koncernintern hjälp från Affärsconcept. Nu utreds möjligheten att öppna denna affärsmöjlighet även för konkurrerande upphandlingskonsulter.

SKL Kommentus Inköpscentral, SKI, lägger pengar på hög eftersom man inte lyckats återinvestera de senaste årens vinster. För koncernsystern Affärsconcept, som erbjuder konsult- och utbildningstjänster på en konkurrensutsatt marknad, är läget ett annat.

Affärsconcept går med förlust. Enligt årsredovisningarna har bolaget förlorat sammanlagt cirka 15 miljoner kronor under de fyra senaste åren.

På Inköpsrådets fråga om Affärsconcept ”dopas” med vinstmedel SKI svarar Eva-Lotta Löwstedt Lundell, vd för SKL Kommentus och SKI, nej:

– Resultatet som SKI gör balanseras i det bolaget och får inte användas för att täcka förluster i annan verksamhet eller bygga upp kapital i moderbolaget.

Fast inköpscentralen bidrar till att hjälpa upp konsultverksamhetens resultat. Affärsconcept utnyttjas emellanåt när SKI:s egna resurser inte räcker till.

År 2017 hade Affärsconcept en omsättning på 49,8 miljoner kronor. Utöver försäljning till offentlig sektor handlar det om underkonsultuppdrag samt uppdrag hos statliga och kommunala bolag som inte syns i exempelvis Dagens Samhälle Insikts statistik.

Eva-Lotta Löwstedt Lundell avslöjar att interfaktureringen står för ungefär fyra procent av omsättningen. Hon vill dock inte gå in på detaljer såsom timtaxor:

– Den interna ersättningen motsvarar genomsnittlig timersättning för Affärsconcepts vanliga kunder.

Varför anställer ni inte i SKI om det behövs?

– Det görs också. Vi håller en väldig hög rekryteringstakt på SKI, i fjol började 25 nya medarbetare. På tre år har vi mer än fördubblat antalet anställda i alla delar av verksamheten. Men det finns också en gräns för hur snabbt vi kan växa.

Anlitar SKI andra upphandlingskonsulter än Affärsconcept?

– Ja, vi anlitar även andra konsulter i SKI:s upphandlingar, men Affärsconcept har varit involverat i större utsträckning. Vi har försökt hitta lösningar genom utlån av resurser från Affärsconcept, tillfälligt och permanent, men det har inte räckt.

Enligt Eva-Lotta Löwstedt Lundell är det, enligt upphandlingsreglerna, sannolikt tveksamt att arbeta med intern bemanning via Affärsconcept. I höstas fattades beslut om att starta en upphandling för att säkerställa att det blir rätt framåt.

– Men det är inte heller helt okomplicerat eftersom vi kan hamna i intressekonflikter. Därför fick vår juridiska avdelning i uppdrag att utreda formerna för upphandlingen, något som för närvarande pågår.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *