Eva-Lotta Löwstedt Lundell
Eva-Lotta Löwstedt Lundell har tjänat för mycket. Foto: SKL Kommentus.

Pengar på hög ger sänkt provision

Trots att SKL Kommentus Inköpscentral inte ska drivas i vinstsyfte har verksamheten utvecklats till något av en sedelpress. Nu utlovas sänkta provisioner på ramavtalen.

Enligt Dagens Samhälles granskning har SKL Kommentus Inköpscentral, SKI, gjort en samlad vinst på över 100 miljoner kronor under de senaste tre åren. Från början gick verksamheten ungefär plus minus noll, men år 2014 började vinsten skjuta i höjden.

Enligt Eva-Lotta Löwstedt Lundell, vd för SKL Kommentus och SKI, beror detta på flera faktorer:

– Vi gör ett stort överskott för att användningen av våra ramavtal har ökat mycket, mer än vad vi haft i våra prognoser. Det gör att vi, trots många stora satsningar, inte kommit i en bättre balans resultatmässigt.

SKI:s verksamhet finansieras genom att leverantörerna betalar en administrativ avgift baserad på ramavtalens omsättning. Nivån, som varierar mellan olika avtal, ligger inte sällan på runt två procent.

Eventuellt överskott ska investeras i verksamheten för att skapa så stor nytta som möjligt för kunderna. Men trots att inköpscentralen inte får drivas i vinstsyfte har så mycket som var fjärde krona som under senare år tagits in i provisionsersättning varit ren vinst.

– Vi är självklart glada för att avtalen hjälper och avlastar våra kunder och att innehållet är relevant, men för höga överskott kan uppfattas som provocerande för både kunder och leverantörer.

Hittills har SKI utökat servicen, upphandlat fler ramavtal, infört dynamiska inköpssystem och höjt närvaron runt om i landet. Ändå har man inte återinvesterat i tillräckligt hög takt.

Styrelsen för SKL Kommentus har nu beslutat att sänka de administrativa avgifterna.

– Vi gör en successiv sänkning till åtminstone 1,5 procent i takt med att vi förnyar avtalen, säger Eva-Lotta Löwstedt Lundell.

Som Inköpsrådet tidigare kunnat rapportera visar även Statens inköpscentral överskott. Dock inte alls lika stort som SKI. Under 2017 var intäkterna 93,6 miljoner kronor med kostnader på 88 miljoner kronor.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

One thought on “Pengar på hög ger sänkt provision

  1. Provisionen betalas av de upphandlande myndigheterna eftersom leverantörerna gör påslag på sina priser.
    Det är inget som leverantörerna bjuder på.
    En förhoppning är att SKIs avtal är så mycket bättre än om den upphandlande myndigheten gjort en egen upphandling och därmed kompenseras för prispåslaget.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *