Inköpscentral betalar inte konsulter

Affärsconcept är en betydligt sämre affär för SKL Kommentus än SKI. Eva-Lotta Löwstedt Lundell betonar att man inte använder vinstpengar från inköpscentralen för att konkurrera med andra konsultföretag.

De betydande vinsterna i SKL Kommentus Inköpscentral, SKI, ställer många av dem som driver konsultföretag på upphandlingsområdet frågande. Används de övervinster som har gjorts under några år inom inköpscentralen för att subventionera Affärsconcepts verksamhet?

Affärsconcept erbjuder, i tuff konkurrens med en rad andra företag, konsult- och utbildningstjänster inom offentlig upphandling. Samtidigt som SKI har gjort en samlad vinst på ungefär hundra miljoner kronor under de senaste tre åren har Affärsconcept haft det klart mycket kämpigare.

På frågan om Affärsconcept ”dopas” med vinstmedel från annat håll inom koncernen svarar Eva-Lotta Löwstedt Lundell, vd för SKL Kommentus och SKI:

– Nej, inte på något sätt. Resultatet som SKI gör balanseras i det bolaget och får inte användas för att täcka förluster i annan verksamhet eller bygga upp kapital i moderbolaget.

Affärsconcepts omsättning har visserligen ökat stadigt, men vinsten har inte hängt med. Verksamheten har gått back under tre av de fyra senaste åren. Totalt summerar sig förlusterna till över 15 miljoner kronor.

Resultatet efter finansnetto för 2017 är exempelvis minus 7,8 miljoner. Omsättningen stannade på 49,8 miljoner kronor.

– De senaste årens förluster har täckts med tidigare balanserade vinster i Affärsconcept, upplösta periodiseringsfonder och koncernbidrag från moderbolaget med vinster som kommer från förlagsverksamheten.

Hur ser det fjolårssiffrorna, preliminärt, ut för Affärsconcept?

– Affärsconcept gör ett positivt resultat 2018, avslutar Eva-Lotta Löwstedt Lundell.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *