Lorentz Tovatt
Lorentz Tovatt får vänta på ny miljöbilsdefinition. Foto: Fredrik Hjerling.

Svaret blir nej, nej och åter nej

Finansutskottet har onekligen en rätt njugg inställning till de runt fyrtio upphandlingsmotioner som riksdagens ledamöter lämnade in under höstens allmänna motionstid. Samtliga avslås med hänvisning till pågående arbete.

Under allmänna motionstiden i fjol lämnade riksdagsledamöterna in närmare 3 000 fristående motioner. Ett fyrtiotal av dem hade bäring på upphandling i bred bemärkelse med önskemål om bland annat justerad direktupphandlingsgräns, satsning på upphandlingsutbildning, förbättrad statistik och krav enligt svensk djurskyddsnivå.

Fast det är mycket sällan som denna typ av motionsyrkanden får bifall av det utskott som behandlar dem inför beslut i riksdagen. Det gäller också denna gång.

Med hänvisning till pågående arbete föreslår finansutskottet att riksdagen ska avslå samtliga yrkanden. Utskottet hänvisar överlag till pågående arbete på EU-nivå, beredningsarbete inom regeringskansliet samt arbete inom Upphandlingsmyndigheten.

Ann-Charlotte Hammar Johnsson, moderat, har exempelvis motionerat om behovet av förbättrad upphandlingsstatistik. Utskottet noterar att regeringen arbetar med frågan om en nationell statistikdatabas och att det finns skäl att invänta kommande förslag.

Regeringen har aviserat att en proposition om statistik på upphandlingsområdet kommer att lämnas till riksdagen den 2 maj.

Centerpartisten Niels Paarup-Petersen vill se enklare regler för upphandlingar under EU:s tröskelvärden. Han motionerar om en översyn av direktupphandlingsgränsen. Även här vill utskottet invänta regeringen.

De motionärer som vill se förenklingar för idéburna aktörer får veta att motionsyrkanden med liknande förslag har behandlats tidigare. Utskottet avstyrkte då motionsyrkandena med motiveringen att det redan enligt nuvarande lagstiftning är möjligt att ta sociala hänsyn vid offentliga upphandlingar.

Små företags möjligheter vid offentlig upphandling är ett kärt motionsämne. Moderaten Sten Bergheden vill uppmuntra till uppdelning av offentliga upphandlingar så att fler mindre företag kan delta.

Finansutskottet hänvisar bland annat till Upphandlingsmyndighetens arbete med leverantörsmångfald. Bestämmelsen i LOU – om att upphandlande myndigheter ska motivera i de fall de inte delar upp en upphandling i mindre delar – noteras också.

De båda miljöpartisterna Elisabeth Falkhaven och Lorentz Tovatt är inte ensamma om att efterlysa en ny miljöbilsdefinition. Också de får beskedet att frågan för närvarande bereds i regeringskansliet.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *