Inger Ek
Inger Ek vill vässa svensk inköpsstatistik. Foto: Andreas Blomlöf.

Ja till bättre upphandlingsstatistik

Trots att offentlig upphandling omsätter så stora pengar kunde statistiken på området vara bättre. Nationell inköpsstatisk skulle enligt Upphandlingsmyndigheten bidra till ökad transparens och insyn.

Upphandlingsmyndigheten menar att staten kan och bör tillhandahålla statistik kring den offentliga affären. På regeringens uppdrag genomfördes under fjolåret en studie av vilka uppgifter som är möjliga och lämpliga att samla in.

Slutsatsen är att det finns ett stort behov av nationell statistik om inköpsvärden – och att det är möjligt att samla in relevanta uppgifter.

– En nationell inköpsstatisk bidrar till ökad transparens och insyn i hur offentliga medel används, säger Inger Ek, generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten.

Myndigheten delar regeringens tidigare bedömning att en skyldighet för upphandlande myndigheter att lämna vissa uppgifter om inköpsvärden bör införas. Samtidigt betonas vikten av att ta hänsyn till uppgiftslämnarbördan.

Rapporten slår fast att den nationella statistiken bör ge en heltäckande bild av inköpen. Både inköp som sker med stöd av upphandlingslagarna och inköp som inte är upphandlingspliktiga, eller som sker med stöd av någon annan lagstiftning, ska vara med. Viktigt är att inköp som sker med stöd av upphandlingslagarna kan särskiljas.

Andreas Larsson är analytiker på Upphandlingsmyndigheten:

– Den nationella inköpsstatistiken ska ge svar på de centrala frågorna: vem som köper vad, av vem och för hur mycket. Den blir då ett bra underlag för analyser av inköps- och leverantörsmönster.

I rapporten redogörs för hur inköpsvärden samlas in och presenteras i Finland. För att Sverige ska kunna gå samma väg behövs rättsligt stöd och lagstiftningsåtgärder.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *