Biogasskylt
I väntan på en definition. Foto: Biodriv Öst.

Hög tid att definiera miljöbilen

Regeringen drar den nya miljöbilsdefinitionen i långbänk. Trots ett tydligt behov har Sverige i över åtta månader väntat på regler för vad som är en miljöbil.

Det så kallade bonus malus-systemet infördes vid halvårsskiftet 2018. Samtidigt slutade den gamla miljöbilsdefinitionen, som lanserades år 2013, att gälla. Trots att Transportstyrelsen föreslagit tre olika alternativ till ny definition har regeringen inte kommit till beslut i frågan.

Avsaknaden av en definition av begreppet miljöbil är ett problem eftersom offentliga aktörer är stora inköpare av transporttjänster och fordon via upphandlingar som till del styrs av miljöbilsdefinitionen. Definitionen är dessutom ofta vägledande för både företag och privatpersoner.

Den förra miljöbilsdefinitionen premierade bränslesnåla dieselbilar. Situationen just nu beskrivs som förvirrad med en röra av temporära definitioner och dispenser.

Biodriv Öst hör till de aktörer som anser att landet omgående behöver en ny miljöbilsdefinition som är verkningsfull, långsiktig och tydlig. Bakom Biodriv Öst, som är ett regionalt nätverk för fossilfria transporter, står ett fyrtiotal aktörer från offentlig sektor, näringsliv och forskning.

Nätverket ser att det finns uppslutning kring en ny miljöbilsdefinition som harmoniserar med bonus-malus-systemet. Redan nu finns det gott om olika varianter av elbilar, laddhybrider och gasbilar som klarar bonus-kraven och antalet växer.

För verksamheter som kräver särskilda bilar är utbudet dock mindre. I sådana upphandlingar föreslås i Biodriv Östs vägledning att det under en övergångsperiod ställa krav på en viss andel miljöbilar, istället för att införa en definition med svag miljöstyrning.

Förordningen om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar tillåter redan i dag att undantag görs om det finns särskilda skäl.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *