EU-flaggor
Hittar svagheter i svenska upphandlingar. Foto: EU-kommissionen.

EU: Svenska upphandlare kan bättre

Svenska upphandlare kan bli mer generösa med att dela med sig av information. EU-kommissionens upphandlingsranking ger underbetyg på fyra av nio bedömda områden.

EU-kommissionen ser upphandling som ett nyckelområde och mäter regelbundet de olika ländernas prestationer. I Single Market Scoreboard bedöms länderna på nio olika områden.

I årets mätning, som avser 2016, får Sverige på betyget otillfredsställande på fyra av dessa nio indikatorer. Inom tre områden är resultatet tillfredsställande. På två områden anses Sverige genomsnittligt.

Godkänt betyg vad gäller No calls for bids visar på en rimlig andel av inköpen sker utan konkurrensutsättning. Betygsättningen av tilldelningskriterier, Award criteria, tyder på att svenska upphandlare inte onödigtvis fokuserar på lägsta pris.

Inköpsprocessernas längd får också godkänt. I rapporten framhävs vikten av Decision speed eftersom ett långt vakuum mellan anbud och tilldelningsbeslut innebär osäkerhet för både köpare och säljare.

Få anbud och väl många upphandlingar med endast en anbudsgivare gör att Sverige bedöms som inte mer än genomsnittligt på området One bidder. Samma mellanmjölksbetyg ges för Publication rate som rankar det ekonomiska värdet av TED-annonserade upphandlingar i förhållande till bruttonationalprodukt.

Underkänt blir det på indikatorn Cooperative procurement som visar på hur väl det offentliga samarbetar vid upphandling. För svensk del cirklar förbättringspotentialen annars kring information kring upphandlingar.

Rött betyg, alltså otillfredsställande, ges för Missing values, Missing calls for bid och Missing registration numbers. Bedömningen är alltså att svenska upphandlare kan bli mer generösa med upplysningar om exempelvis affärsvärden och klassificeringsnummer.

Även Konkurrensverket har under flera års tid klagat på bristande efterannonsering.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *