Karin Lunning
Karin Lunning vill att fler ska annonsera. Foto: Konkurrensverket.

Sverige är EU:s annonsvärsting

Sverige är fortsatt sämst i EU på att efterannonsera upphandlingar. Konkurrensverket sätter nu ner foten genom inte färre än 19 tillsynsärenden.

Alla offentliga upphandlingar över vissa tröskelvärden ska annonseras i EU-databasen TED. När kontrakt tilldelats ska detta även annonseras. Av efterannonsen ska det bland annat framgå vilken leverantör som vann upphandlingen och affärens värde.

Sverige är sämsta land i EU på att följa reglerna om efterannonsering. Konkurrensverkets tillförordnade generaldirektör Karin Lunning pekar på vikten av att vara öppen och transparent:

– Det gör det möjligt för allmänheten och konkurrenter att ha insyn i upphandlingsprocessen, och det är en förutsättning för att upprätthålla ett förtroende på sikt, säger hon.

Enligt statistiken innehåller bara nio procent av de svenska upphandlande myndigheternas efterannonser uppgift om kontraktets värde. Men inte bara innehållet är bristfälligt, i många fall uteblir efterannonsen helt.

– Det är förvånande att Sverige är sämst i EU på att visa en sådan öppenhet. Jag hoppas att vi framöver ska kunna visa på en förbättring.

Konkurrensverket har under flera år, genom att ömsom vädja och hota, försökt att få upphandlande myndigheter och enheter att förbättra sig i denna rutin. Eftersom det inte hjälpt sätter övervakande myndighet nu ner foten.

I sammanlagt nitton separata tillsynsbeslut kritiseras statliga myndigheter, kommuner och regioner för att de inte följt reglerna om efterannonsering.

Samtidigt publiceras rapporten Tillsyn av efterannonsering. Av den framgår de orsaker som gör att svenska upphandlande myndigheter så ofta låter bli att följa reglerna.

Vanligaste svaret är bristande interna rutiner. Bland orsakerna nämns också att kontraktsvärde medvetet undviks eftersom det är svårt att beräkna för avtal som saknar en på förhand fastställd volym.

Baserat på syndarnas svar bedömer verket att slarvet också kan kopplas till hur de e-verktyg som används fungerar. Formulär beskrivs som otydliga och kontraktsvärde är inte alltid utmärkt som obligatoriskt. Det råder också övertro på att kontraktsvärdet automatiskt ska överföras från annons till efterannons.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *