Dan Sjöblom
Dan SJöblom ber svenska upphandlare om skärpning. Foto: Håkan Flank.

Svenska upphandlare är sämst i EU

Enligt upphandlingslagarna ska alla upphandlingar över tröskelvärdet efterannonseras. Fast det verkar inte bekymra svenska upphandlare.

Efterannonsering av genomförda upphandlingar över tröskelvärdet är avgörande för transparens och insamling av statistik. Detta till trots slarvar svenska upphandlare grovt med efterannonsering.

– Det är lätt att tro att en upphandlingsprocess är klar när kontraktet har undertecknats. Men i upphandlingsprocessen ingår även att annonsera resultatet av en upphandling, poängterar Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Sverige är det land inom EU-området som redovisar de sämsta siffrorna för efterannonsering. Det leder till brister i statistiken och sämre insyn i de offentliga affärerna.

Efter sommaren kommer Konkurrensverket att inleda en granskning för att få svar på varför det ser ut så här. Redan nu uppmanas upphandlingschefer och upphandlare att se över sina respektive myndigheters riktlinjer och att göra de eventuella ändringar som krävs för att uppfylla plikten att efterannonsera.

Konkurrensverket poängterar att det ligger på den upphandlande myndighetens ansvar att efterannonsering görs och att annonsen kommer fram till TED. Ur statistiskt perspektiv är kontraktsvärde den viktigaste uppgiften i en efterannons, men även förfarande är betydelsefullt.

Visst kan värdet av ett kontrakt ibland vara svårt att beräkna, särskilt om det är ett ramavtal. Rådet är att inte strunta i annonsering utan istället beräkna värdet efter bästa förmåga. En sådan uppskattning kan exempelvis byggas göras på tidigare inköp.

Att svenska upphandlare i betydande utsträckning ignorerar efterannonsering är långt från något nytt problem. Redan år 2008 hotade Konkurrensverket med böter.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

5 thoughts on “Svenska upphandlare är sämst i EU

  1. Enligt min mening ligger grundproblemet i att de flesta upphandlingsstöd som finns på marknaden idag, inte hanterar eller har med efterannonsering som ett steg i processen!
    I flera verktyg så ”avslutas” upphandlingen i och med att avtal tecknas och process-steget faller i glömska! Här kan upphandlingsverktygs-branschen förbättra och förenkla!

  2. Hej Robert!
    Visma TendSign, som används av en stor del av de svenska kommunerna, landstingen och statliga myndigheterna i Sverige, har även det ett steg i upphandlingsprocessen för att efterannonsera.

    /Daniel Simonsson, Produktchef, Visma

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *