Agneeta Anderson vill ha innovativa mäklare. Foto: Bo Nordlin.

Kickstart med innovativ mäklare

Statens inköpscentral hoppas att mäklare ska kunna hjälpa offentlig sektor att möta behovet av innovationer. Nu inleds en ambitiös förstudie med sikte på upphandling av innovationsmäklare.


Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet genomför för första gången en förstudie inom området innovation. Något befintligt ramavtal finns inte. Om förstudien faller väl ut planeras en upphandling av så kallade innovationsmäklare för hela den offentliga sektorn.

– Målet är att ramavtalet ska underlätta för både myndigheter och leverantörer att utan trösklar kunna avropa och leverera innovationer, förklarar Agneeta Anderson, avdelningschef vid Statens Inköpscentral.

Innovationsmäklare ska ge stöd till myndigheter så att de får möjlighet att skaffa en mångfald av projektleveranser som stödjer verksamhetsutveckling i samverkan med bland annat verifierad innovativ teknik. Fokus ligger på modernisering där myndigheter kan behöva assistans med att starta pilotprojekt och sedan skala upp dessa.

Agneeta Anderson beskriver detta upphandlingsområde som både nytt och spännande:

– Det kan till och med vara så att det är första gången som det görs för offentlig sektor.

Enligt tidplanen kommer förstudien att löpa fram till våren 2019. Agneeta Anderson ber att såväl upphandlare som leverantörer med erfarenhet av denna typ av projekt ska höra av sig:

– Jag vill uppmuntra alla myndigheter att passa på att delta i vår förstudie så att de enklare kan införa innovationer i framtiden, summerar hon.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *