Hur ska jag ange avtalsspärren?

Fråga, svar Vilka krav finns det på hur jag ska ange avtalsspärren i tilldelningsbeslutet? Räcker det med att hänvisa till tiodagarsfristen? Joakim Lavér svarar på en läsarfråga.

Fråga: Hur måste jag uttrycka mig i tilldelningsbeslutet om avtalsspärren, för att det ska vara tillräckligt?

Joakim Lavér svarar: Enligt 9 kap. 9 § LOU/LUF ska den upphandlande myndigheten eller enheten snarast möjligt skriftligen underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna om innehållet i tilldelningsbeslutet, både vid tilldelning av kontrakt och ramavtal.

Enligt samma bestämmelse ska den upphandlande myndigheten/enheten i underrättelsen om tilldelningsbeslut ange den period under vilken avtal enligt 16 kap. 1 § LOU/LUF inte får ingås (avtalsspärr). Eftersom avtalsspärren börjar löpa genom underrättelsen är det viktigt att den är tillräckligt tydlig så att det inte råder någon tvekan om när avtalsspärren löper ut.

I kammarrättspraxis har tydlighetskravet ansetts vara uppfyllt när det i underrättelsen angavs vilket datum avtalet tidigast skulle komma att ingås och detta datum låg dagen efter att avtalsspärren löpte ut. Däremot har det inte ansetts tillräckligt att i underrättelsen enbart ange en överprövningshänvisning, men inte ange någon tidsram för den period när avtal inte får ingås.

Joakim Lavér - få din fråga besvarad
Skickar
Joakim Lavér

Om Joakim Lavér

Advokat och partner på Hannes Snellman Advokatbyrå. Ansvarig för Hannes Snellmans upphandlings­verksamhet i Stockholm. Har arbetat med upphandlingsfrågor allt sedan Sveriges EU-inträde och biträder såväl upphandlande myndigheter som leverantörer i tvister och med upphandlingsrättslig rådgivning. Tycker om utmaningar och sätter alltid klientens intresse i främsta rummet. Stolt pappa till tre barn. Spelar gärna golf och gillar att gå på fotboll och hockey.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *