Louise Strand
Louise Strand hämtar hem pris. Foto: Per Eriksson.

Färre fall efter innovativ upphandling

ALMEDALEN 2019 Region Skåne har enligt Offentliga Affärer genomfört årets bästa upphandling. Under Almedalsveckan prisades innovationsupphandlingen av fallprevention.

Två inköpare vid Region Skåne prisas av Offentliga Affärer med Handslaget för en innovativ upphandling av fallprevention. Regionens inköpsdirektör Louise Strand tog emot priset i Almedalen i frånvaro av Lotta Ekwall-Möller och Daniel Ljungberg.

Förstapriset motiveras med att de båda strategiska inköparna med stort engagemang, inom ett prioriterat område med mycket stor samhällsnytta, med stor framgång ha lett en banbrytande innovationsupphandlingsprocess.

Enligt Louise Strand har flera nya dialogformer skapats:

– Entreprenörer som deltog i upphandlingen fick bland annat möjlighet att skugga vårdpersonalen under ett dygn vilket var en ögonöppnare för alla.

Den aktuella upphandlingen påbörjades hösten 2016. Inledningsvis handlade det om att beskriva behovsbilden samt väcka nyfikenhet och intresse hos marknaden.

Någon färdig lösning fanns inte på marknaden. Därför var det viktigt att företag med kompetens inom olika delområden slog sig samman i kluster för att kunna erbjuda en helhetslösning.

Tillsammans med företrädare för vårdavdelningar och andra kompetenser har Lotta Ekwall-Möller och Daniel Ljungberg lett en konkurrenspräglad dialog där behovsbeskrivningen successivt förfinats. 18 företag, med upp till åtta underleverantörer, lämnade anbud.

I fjol somras fattades tilldelningsbeslut och avtal tecknades med Philips. Därefter vidtog en test- och utvecklingsperiod där teknisk utrustning installeras på två vårdavdelningar. Efter godkännande kan breddinförande påbörjas.

Fall är ett stort problem på sjukhus världen över. På större sjukhus kan det röra sig om tusentals olyckor varje år. Region Skånes mål är att reducera antalet fall med 20 procent.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *