Hansel
Två muggar blir en. Foto: Hansel.

Stat och kommun upphandlar ihop

Finska statens inköpscentral går till hösten samman med kommunernas inköpscentral. Målet med sammanslagningen är bättre offentlig upphandling genom skalfördelar – utan att glömma bort de små leverantörerna.

Statliga och kommunala upphandlingar i Finland kommer från och med i höst att skötas vid ett och samma ställe. KL-Kuntahankinnat, som ägs av Finlands Kommunförbund, går samman med den statligt ägda inköpscentralen Hansel.

– Det är positivt att de sakkunniga i två bolag till följd av förändringen kan slå ihop sina erfarenheter och tillsammans vidareutveckla arbetssätten så att de blir ännu bättre, säger Anssi Pihkala, vd för Hansel.

Kommunerna och staten i Finland gör upphandlingar för sammanlagt motsvarande cirka 375 miljarder kronor per år. Hansel väntas hantera en tiondel av det beloppet.

Den gemensamma upphandlingen beräknas ge besparingar på upp till drygt 20 procent jämfört med decentraliserade upphandlingar.

Målet är också att göra det lättare för företagen, såväl stora som små, att delta i anbudsförfaranden. Gemensam upphandling kan till exempel genomföras regionalt eller delas upp på flera varu- eller tjänsteleverantörer för att uppmuntra så mycket sund konkurrens som möjligt.

– En gemensam upphandlingsenhet för den offentliga förvaltningen möjliggör också transparens i vad offentliga medel används till inom upphandlingen, poängterar Raili Hilakari, vd för KL-Kuntahankinnat.

Rent praktiskt blir Kommunförbundet delägare i Hansel med en ägarandel på 35 procent. Statens ägarandel blir 65 procent. KL-Kuntahankinnats personal övergår till Hansel.

Inför sammanslagningsbeslutet studerades Danmark och Österrike där staten och kommunerna sedan länge haft gemensamma upphandlingsbolag med positiva resultat. Också EU:s upphandlingsdirektiv sporrar den offentliga upphandlingssektorn till samarbete.

Det nya Hansel inleder sin verksamhet den 1 september.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *