Kimmo Tiilikainen
Kimmo Tiilikainen hedrar finska djurskyddskrav. Foto: Sakari Piippo.

Finland gör det Sverige inte kan

I Finland gör man det som verkar vara så himla svårt i Sverige. Vid upphandling av livsmedel ställs nu samma krav på ansvarsfull produktion som landets djuruppfödare måste följa.

Den finska regeringen har fattat ett principbeslut om att i fortsättningen enbart efterfråga ansvarsfullt producerade produkter vid statliga offentliga upphandlingar av livsmedel och måltidstjänster. Till skillnad från Sverige har Finland alltså redan gått från ord till handling.

– Vi förbinder oss att köpa mat med respekt för de regler som vi förutsätter att våra matproducenter ska följa, säger jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

I praktiken innebär detta en ökad andel inhemska råvaror i offentliga kök.

Principbeslutet, som gäller per omgående, förväntas ha stor betydelse för efterfrågan på inhemska produkter. Kimmo Tiilikainen slår fast att offentliga upphandlingar skapar arbetstillfällen i regionerna och ökar skatteintäkterna med lönsammare finländsk matproduktion och en bättre handelsbalans som resultat.

– Även kommunerna och landskapen uppmuntras till att ta in dessa mål och principer i sina tjänste- eller upphandlingsstrategier.

Tillsammans med övriga intressenter inleder Jord- och skogsbruksministeriet nu arbetet med att utarbeta en handbok i enlighet med principbeslutet. Handboken som tas fram samtidigt med att den nya upphandlingslagen behandlas, är planerad att vara klar i höst.

– Genom beslutet vill man också öka användningen av exempelvis ekologisk mjölk och salmonellafria ägg, fortsätter Kimmo Tiilikainen.

Regeringen ska regelbundet följa upp utfallet av principbeslutet.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

3 thoughts on “Finland gör det Sverige inte kan

  1. Svenskarna har alltid varit flata. Det skall utredas, tar mellan ett och två år. Lagstiftande osv ett par år. Politiker och tjänstemän vet ofta inte hur verkligheten ser ut. Skall vara snabba beslut, skulle deras visa sig helt fel åtgärda det? Lägg inte in en massa byråkrati i allt, se till att få det gjort.
    Jan-Eric C

  2. Sådana triviala saker utreds nog aldrig i Sverige. Vi hade ett guldläge och antibiotikaanvändningen var under kontroll redan vid eu-inträdet för 20 år sedan tack vare hårda Svenska djurskyddslagar. Inte förrän nu när det börjar bli riktigt allvarligt med Europas höga antibiotikaanvändning har man börjat fundera om man ska sluta köpa in billigt kött på dumpingmarknaden ute i Europa…

  3. Har finländarna råd med att betala allt dyrare priser på mat? Sanningen är att hyckleriet med höga fördyrande krav på den egna produktionen alltid har behövt följas upp med att köpa billigt utifrån.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *