Malmö stad faller på hyresundantaget

Även kammarrätten underkänner avtalet kring Malmö stads planerade boende för hemlösa på Limhamn. Än en gång är det hyresundantaget som prövats.

Malmö stad hade enligt förvaltningsrätten för detaljerade krav på ett byggprojekts utformning för att kunna dra nytta av hyresundantaget. Nu slår även kammarrätten fast att kommunens avtal om boende för hemlösa på Limhamn borde ha upphandlats enligt lagen om offentlig upphandling.

– Kammarrätten bedömer att det huvudsakliga syftet med avtalet är att uppföra ett byggnadsverk, säger rättens ordförande Åsa Ståhl.

Det tjugoåriga avtalet, som beräknas vara värt runt 340 miljoner kronor, slöts mellan Malmö stad och fastighetsbolaget Skånska Strand i augusti 2017. Kommunen upphandlade inte eftersom man ansåg att det rörde sig om hyra som är undantaget från LOU.

När avtalet slöts var bostäderna inte uppförda. Enligt Åsa Ståhl har kommunen utövat ett bestämmande inflytande över projekteringen av byggnationen:

– Avtalet är därmed ett offentligt byggentreprenadkontrakt. Ett sådant kontrakt ska upphandlas enligt LOU.

Inför kammarrätten ifrågasätter Malmö stad överklagande bolags talerätt. Kommunen noterar att Hansson Fastigheter presenterar sig som förvaltare snarare än en leverantör som utför byggentreprenader eller utvecklar fastigheter på det sätt det nu är fråga om.

Kammarrätten tar inte intryck av detta. Kommunen anses i domen ha ingått avtalet i strid med LOU och det förklaras därför ogiltigt. Domstolen är enig i sin bedömning.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

One thought on “Malmö stad faller på hyresundantaget

  1. Har dom ingen upphandlingsenhet.
    Om den är kompetent hade svaret varit nej.
    Gå in och läs konkurrensverkets rapport fallgropar vid entreprenadupphandling .

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *