Inget hyresundantag för hemlösa

Malmös storsatsning på boende för hemlösa har kommit av sig. Kommunen hade enligt förvaltningsrätten för detaljerade krav på byggprojektets utformning för att kunna dra nytta av hyresundantaget.


Förvaltningsrätten underkänner Malmö stads planerade boende för hemlösa på Limhamn. Avtalet med fastighetsägaren Skånska Strand, med cypriotiskt moderbolag, kring de 133 nyproducerade lägenheterna tecknades i augusti 2017.

Sedan Hanssons Fastigheter ifrågasatt affären förklaras kontraktet nu ogiltigt. Detta eftersom avtalet ingicks utan upphandling sedan kommunen åberopat hyresundantaget.

Enligt domen borde upphandling i konkurrens ha skett. Bedömningen är att det inte handlar om ett hyresavtal. De aktuella lägenheterna finns ännu inte. Istället beskrivs avtalet som en byggentreprenad för en tomt där det idag finns en fastighet som bland annat tjänat som bowlinghall.

För att kunna åberopa hyresundantaget i upphandlingsregelverket krävs att kommunen inte är inblandad i byggprocessen. I detta fall finns gott om mejlbevis för att Malmö stad fört fram en mängd anpassningsönskemål kring utformningen av de lägenheter för hemlösa samt LSS-boende som var tänkt att inledas efter det att befintlig fastighet rivits.

Klagande bolag ser det som uppenbart att Malmö stad har haft ett avgörande inflytande över entreprenaden och aktivt tagit del i utformningen av bostäderna. Kommunen, som kontinuerligt fått uppdaterade och reviderade ritningar, säger sig ha varit ”behjälplig”, men saknat insyn i processen.

Värdet på det tjugoåriga avtalet, som dessutom gav möjlighet till förlängning i femårsintervaller, uppskattas till cirka 340 miljoner kronor.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *