Skadestånd för LOU-övertramp

Peter Lilja

Peter Lilja begrundar domen. Foto: Håkan Linder.

Notan för Region Blekinges materialdepå blir allt drygare. Tingsrätten tilldömer ett förfördelat fastighetsbolag tre miljoner kronor i skadestånd.


Även om Invexito krävt ett betydligt större belopp ser Region Blekinges havererade etablering av en materialdepå att bli dyr. Fastighetsbolaget har av tingsrätten tilldömts ett skadestånd på tre miljoner kronor.

Peter Lilja, regiondirektör i Region Blekinge, säger att domen ska analyseras:

– Därefter tar vi ställning till om vi ska överklaga eller inte.

Bakgrunden är att Landstinget Blekinge (som blev region vid årsskiftet) för några år sedan letade lämpliga lokaler till sin materialdepå. Ett av de första objekten som undersöktes var Nättraby bruk som ägs av Invexito.

Valet föll dock på nybyggda lokaler som uppfördes i närheten. Fast avtalet med den fastighetsägaren, Acrinova, ogiltigförklarades i och med att landstinget påverkade utformningen av lokalen.

Invexito hävdar att de blivit lovade hyreskontraktet. Företaget stämde Region Blekinge på 11,2 miljoner kronor för utebliven hyra och anpassning av lokalen.

Märkligt nog anser regionen i tingsrätten att man inte brutit mot LOU. Detta trots förvaltningsrättens dom (varken kammarrätt eller Högsta förvaltningsdomstolen gav prövningstillstånd) om att hyresundantaget inte kan tillämpas på en byggentreprenad.

Efter förhandlingar i tingsrätten har nu domen kommit. Tingsrätten slår fast att regionen bröt mot lagen om offentlig upphandling när man hyrde lokaler av Acrinova istället för att upphandla dem.

Region Blekinge ska betala ett skadestånd på totalt tre miljoner kronor plus ränta från den 18 november 2017.

Bedömningen är att Invexito skulle ha haft möjlighet att få kontrakt om en upphandling hade genomförts. I och med att detta inte är säkert, det fanns flera olika intressenter på marknaden, jämkades skadeståndet betydligt.

Invexito får ingen ersättning för anpassning av lokalerna. Enligt tingsrätten är det inte bevisat att landstinget beställt detta. Vardera part ska stå sin rättegångskostnad.

Region Blekinge håller nu på att upphandla materialdepån.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *