Hela den här sidan är en annons.

Kriser kräver beredskap från upphandlande myndigheter

“Det allvarliga omvärldsläget gör det nödvändigt för alla upphandlande myndigheter att fundera över beredskapsaspekter i sina upphandlingar.” Det säger advokat Olle Lindberg. På Praxisdagen berättar han vad du behöver veta för att kunna hantera beredskapsfrågor på rätt sätt i dina upphandlingar.  

Olle Lindberg, advokat, Kahn Pedersen.

Det är femte året i rad som Advokatfirman Kahn Pedersen medverkar med talare på Praxisdagen i Stockholm och Göteborg. Advokat Olle Lindberg menar att konferensen är ett självklart forum för dem:

– Det handlar om möjligheten att ge upphandlare, inköpare och upphandlingsjurister lite av en genväg till analyser av ny praxis inom upphandling.

Samtidigt poängterar Olle Lindberg vikten av att också ta upp utmaningar inom upphandlingsjuridik som utgår från andra typer av förändrade förutsättningar. I årets upplaga av Praxisdagen väljer han därför att tala om hur risken för allvarliga kriser påverkar upphandlande myndigheter i Sverige. 

Det finns särskilda beredskapsmyndigheter och sektorsansvariga myndigheter, men Olle Lindberg menar att de allra flesta upphandlare inom alla områden påverkas på något sätt. Från upphandling av nödvändiga it-system till livsmedel, teknisk utrustning och reservdelar. Han beskriver allvaret utifrån en basal men viktig verksamhet, den som bedrivs av förskolor.

Vid höjd beredskap är tanken att många samhällsviktiga funktioner ska fungera nästan som vanligt. Förskolor behöver sannolikt hålla öppet för att krigsplacerade föräldrar ska kunna utföra sina uppdrag. Barnen behöver mat även om försörjningskedjorna är ansträngda och förskolorna kan behöva hålla öppet också på natten.

– Detta kräver ett bredare fokus än enbart drift av viss samhällsviktig verksamhet som den ser ut under normala förhållanden, säger Olle Lindberg.

Krig eller inte, pandemin gjorde klart att fungerande försörjningskedjor är helt essentiella om viktiga samhällsfunktioner ska kunna upprätthållas. Olle Lindberg menar att vissa myndigheter kommit en bra bit på vägen i detta arbete, medan andra ännu befinner sig i startgroparna. 

Utmaningarna blir särskilt tydliga när myndighetens samhällsviktiga tjänster till delar är beroende av externa leverantörer. En del arbete måste utföras före upphandlingen, exempelvis kartläggning, medan annat kommer att ligga på upphandlaren att lösa.

Och då är frågan: ska du ställa kvalificeringskrav, ge mervärdespoäng för de som är bättre än andra eller ska du formulera särskilda kontraktsvillkor? Ju fler krav du ställer desto dyrare blir också leveranserna. Så hur tar du reda på vilka områden som är viktigast att prioritera och hur ska du fördela resurserna? Hur vet du vilka krav som är rimliga och hur de bör formuleras? 

– Alla upphandlare ända ner till minsta kommun förväntas kunna det mesta inom upphandlingsjuridik. Med beredskapsfrågor ökar komplexiteten ytterligare men jag hoppas ändå kunna avdramatisera det hela, säger Olle Lindberg.

Under sin föreläsning på Praxisdagen kommer han att utgå från konkreta exempel med tips och råd för aspekter på beredskap vid upphandling av samhällskritiska varor, tjänster och funktioner. Dessutom ges gott om tid till frågor och diskussion om hur upphandling förhåller sig till beredskapsfrågor med möjligheter och utmaningar. 


Under dagen får du:

  • Ta del av trender, nyheter och myter inom upphandlingsjuridik
  • Konkreta råd utifrån rättspraxis inom flera viktiga områden
  • Analyser av rättsfall och vad de har för praktiskt betydelse i upphandlingsprocessen