Hela den här sidan är en annons.

Svårt lämna anbud om inte mallar finns

Grön Stad är nyblivna medlemmar i Aff Forum. Deras vd Christoffer Liljendahl berättar om varför de är med, vad ett parkskötselföretag kan få ut av medlemskapet och vad mallar och branschregler gör för nytta.

Grön Stad Mark och Anläggning AB är en del av den stora koncernen Green Landscaping och området man verkar i är Stockholms stad med närliggande områden. Från Nacka till Spånga brukar man lite förenklat uttrycka det som.

Kunderna är i huvudsak olika förvaltningar inom kommuner samt dess fastighetsbolag, även om man också har helt andra kundtyper som till exempel bostadsrättsföreningar.

Tyngdpunkten ligger på parkskötsel, både under den gröna säsongen och under vintern med snöröjningstjänster.

Därför är vi med i Aff Forum
Grön Stad är relativt nyblivna medlemmar i föreningen Aff Forum, och VD Christoffer Liljendahl berättar varför man är med.

– När vi delade upp Green Landscaping i olika geografiska bolag var det naturligt att något av bolagen tog över stafettpinnen från moderbolaget. Vi är en stor aktör, och det innebär att vi behöver ta ansvar för att driva branschutvecklingen i olika forum.

Finns det fler fördelar med medlemskapet?
– En annan sak som är bra är att det ger chans att utbyta erfarenheter med andra personer, och andra skrån. Aff samlar många olika företag som levererar allt från fastighetsteknik till utemiljö, städning och receptionstjänster. Men grunden är densamma – en beställare tecknar ett avtal med en leverantör som självständigt ska utföra återkommande tjänster. Nu i våras var jag till exempel på Aff-dagen, som hålls i samband med stämman, och lyssnade på en paneldiskussion om hur funktionskrav omformas till planerade arbeten. Utgångspunkten var fastighetsdrift, men diskussionerna var lika relevanta för oss.

Vara med och påverka utformning av Aff
Aff är mest känt för att användas inom fastighetsdrift, men skötsel av utemiljö har också funnits med från början och används ofta för hantering av tomtmark. Under 2021–2022 arbetade Aff med att utveckla mallarna inom utemiljö i syfte att uppnå större spridning inom gatu- och parkdrift.

– Jag noterade det projektet och hade gärna varit med. Men vid den tiden hade vi inte hunnit bli medlemmar ännu. För oss är det viktigt att vara med och påverka utformningen av Aff, då det slår igenom i de förfrågningar vi får sedan. Och i synnerhet när det gäller offentliga beställare så har vi leverantörer bara att acceptera det som står, även om det är lite tokigt.

Svårt lämna anbud om inte mallar finns
Aff verkar för standardiserade avtal och ger ut branschregelverket ABFF, så att alla entreprenader kan ha en gemensam grund. Till det tillhandahålls mallar för att beskriva den specifika entreprenaden och det som ska göras. Hur skulle det vara för en leverantör som Grön Stad om inte Aff fanns?

– Det skulle vara väldigt svårt att lämna anbud om inte branschregelverken och mallarna fanns. Vi skulle behöva kontinuerlig juristhjälp för att värdera risker i avtalen, då dessa blir mer osynliga och kräver tolkning. Det i sin tur leder till att de företag som inte värderar riskerna skulle vinna fler avtal. Mer krångel, mer otydliga upphandlingar och fler överprövningar – och en minskad sund konkurrens. Branschregelverk är bra för alla helt enkelt.

– Sedan är det bra när beställarna går ihop och ställer gemensamma krav. Idag har till exempel Trafikverket och storstäderna gemensamma krav på miljö, det gör ju att vi kan planera och exempelvis använda samma bilar i fler uppdrag.

Till sist – vad tänker Christoffer om framtiden för branschen?

  • Vi har stora utmaningar inom branschen med oseriösa företag som utför tjänster med personal som inte har skäliga arbetsvillkor. Där behöver beställarna och vi leverantörer tillsammans engagera oss och säkerställa att de inte kommer in i uppdragen, varken direkt eller som underleverantörer.
  • Beställarna, i alla organisationsdelar, behöver lära sig avtalen och aktivt följa upp dem – utemiljön är viktig för människorna och utförandet gör skillnad.
  • Fler helhetsavtal som låter samma leverantör sköta allt inom ett område istället för att en snöröjer, en sopar, en klipper gräset och en tömmer papperskorgarna skulle underlätta för båda parter och minska gränsdragningsproblematik och diskussioner.

Aff Forum
Föreningen Aff Forum verkar som en mötesplats för beställare, konsulter och leverantörer som vill utveckla branschen. Mest känt är att vi ger ut Aff-dokumentationen som är viktig för både fastighetsägare, serviceleverantörer och andra som köper eller levererar i tjänsteentreprenader.

Läs mer om Aff-dokumentationen och föreningen Aff Forum på www.aff-forum.se

VERKSAMHETEN

Aff – forum för förvaltning och service är en förening för verksamma inom fastighetsägande, fastighetsförvaltning och facility management. Föreningen är en mötesplats och ett forum för verksamma inom branschen.

Föreningens ändamål är att verka för en ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och service.

Läs mer om oss >>.

Tel: 08-68 44 26 00
E-post: info@aff-forum.se

VAD ÄR AFF?

Aff är ett hjälpmedel för att göra överenskommelser om återkommande tjänster. Mest känt är det att Aff lämpar sig för fastighetsförvaltning och fastighetsdrift, men Aff är lika anpassat för t.ex. utemiljöskötsel, arbetsplatsservice och städning.

UTBILDA DIG I AFF

Lär dig om Aff i lugn och ro. I vår utbildningsportal Aff Akademin hittar du högkvalitativa e-utbildningar, från introduktion till fördjupningar.