Bisysslor går ofta under radarn

Bisysslor är vanliga bland offentligt anställda och enligt Statskontoret kräver bisysslor i samband med upphandling särskilt uppmärksamhet. Ändå är arbetsgivarna dåliga på att granska saken.

Många offentliganställda, både chefer och medarbetare, har bisysslor. Det framgår av en undersökning som genomförts av Statskontoret.

Enligt rapporten är det stora flertalet bisysslor oproblematiska. De kan ofta till och med vara berikande för det ordinarie arbetet. Samtidigt finns det bisysslor som kan skada förtroendet för den enskilda myndigheten, kommunen eller regionen – och ytterst för den offentliga verksamheten i stort.

Det noteras att bisysslor i samband med upphandling kräver särskild uppmärksamhet. Risken för förtroendeskada kan finnas även om den anställda inte har direkt ansvar för den enskilda upphandlingen.

Ett sätt att undersöka saken är att jämföra anställdas uppgifter om vilka bisysslor de har med Bolagsverkets näringslivsregister. En fungerande hantering av bisysslorna måste dock bygga på en balans mellan tillit och kontroll.

Studien slår fast att de flesta kommuner, regioner och myndigheter har rutiner och riktlinjer för bisysslor. Fast samtidigt står det alltför tydligt att det slarvas rejält med uppföljningen. Närmare 70 procent av kommunerna har exempelvis inte genomfört någon granskning av sina anställdas bisysslor under de senaste fem åren.

Regleringen av offentligt anställdas rätt att ha bisysslor beskrivs som komplex och svårtolkad. Det beror bland annat på att den är uppdelad mellan lag och kollektivavtal.

Tidigare har även Riksrevisionen krävt förbättrade rutiner för att följa upp bisysslor.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *