Stefan Lundgren
Ber myndigheterna att ta bisysslor på allvar. Foto: Frida Ström.

Behöver bli bättre på bisysslor

Otillåtna bisysslor kan innebära intressekonflikter vid upphandling. Riksrevisionen menar att många statliga myndigheter brister i sitt sätt att hantera och informera om bisysslor.


Varje år granskar Riksrevisionen omkring 230 årsredovisningar. Syftet är att undersöka om de statliga myndigheternas årsredovisningar är tillförlitliga och korrekta, om räkenskaperna är rättvisande samt om myndigheterna följer aktuella regler och beslut.

– Riksrevisionens granskningar är en del i den demokratiska insynen i hur staten använder skattebetalarnas pengar, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Bisysslor hör till de granskningspunkter som har särskilt tydlig bäring på inköp och upphandling. Enligt riksrevisorerna behöver rutinerna förbättras inom många statliga myndigheter för att bättre skydda mot otillåtna bisysslor.

I riksrevisorernas årliga rapport påpekas att otillåtna bisysslor kan leda till risk för otillbörlig påverkan och exempelvis felaktiga grunder för upphandlingar. En tredjedel av myndigheterna saknade, eller hade bristfälliga, interna regelverk för att uppmärksamma sådana företeelser enligt rapporten.

Knappt hälften av myndigheterna skulle dessutom behöva förbättra hur reglerna kommuniceras till de anställda. Rent övergripande är bedömningen att arbete återstår inom myndigheterna för att stärka medvetenheten om och skyddet mot förekomst av oegentligheter av olika slag.

– Den årliga rapporten visar att såväl effektivitet som redovisning kan förbättras på en rad områden, summerar Stefan Lundgren.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *