Anna Hadenius
Anna Hadenius skärper reglerna kring bisysslor. Foto: Lotta Ljungberg.

Bisysslor blåser upp risken för jäv

Bisysslor gör att möjliga jävsituationer lätt kan uppstå vid upphandling. Exemplet Lidingö stad visar på vikten av regler och rutiner kring bisysslor.

I fjol fick Lidingö stads revisorer ett anonymt brev. Brevskrivaren ansåg att en chefstjänsteman var jävig i samband med upphandling av teknikkonsulttjänster.

Utpekad tjänstemans make arbetade som konsult i det av staden upphandlade konsultföretaget Tyréns. Senare övergick maken till egen konsultverksamhet med uppdrag åt sin tidigare arbetsgivare.

Stadsdirektör Anna Hadenius initierade en intern granskning. En extern part fick i uppdrag att syna fallet.

– Det är oerhört viktigt att Lidingöborna har förtroende för vårt arbete, säger hon.

Kring själva upphandlingen finns inga frågetecken. Att chefstjänstemannen vid två tillfällen slutattesterat fakturor (på rätt små belopp) där makes bolag varit underkonsult bedöms som mindre allvarligt, även om det står i strid med gällande bestämmelser.

Däremot borde chefstjänstemannen ha anmält till sin närmaste chef att det förelåg risk för jäv. Uppdraget som suppleant i makens företagsstyrelse är en otillåten bisyssla som också skulle ha redovisats.

Stadsledning samt teknik- och fastighetsnämnden kritiseras i revisorsrapporten för brist på en politiskt beslutad policy för hur bisysslor ska hanteras och bedömas. Det framhålls att jäv är en problematik som kräver styrning, ledning och effektiv kontroll för att behålla förtroendet för en verksamhet.

– Vi har inte varit tillräckligt tydliga och kommunikationen till stadens chefer och medarbetare i aktuella frågor kommer att skärpas, summerar Anna Hadenius som samtidigt är lättad över att inget brottsligt uppsåt har framkommit.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *