Lidingöbroarna
Lidingöbroarna. Foto: Lidingö stad.

Halv miljard inte orimligt billigt

Lilla Lidingöbron kan byggas enligt planen. Även om vinnande anbud låg betydligt lägre än konkurrenternas ser inte kommunen prislappen som orimligt låg.

IKEA

Lidingö stad ville ha, och fick, ett snabbt avgörande i frågan om Urban Nouveau hade rätt att överklaga upphandlingen av Lilla Lidingöbron. Företaget ville bevara den gamla bron för bland annat bostäder istället för att riva den.

Enligt förvaltningsrätten kan Urban Nouveau inte anses ha haft ett intresse av att vinna upphandlingen av det uppdrag som kommunen definierat, där alltså rivning ingick. Med den domen kunde kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors och Fredrik Björckebaum, vd för Implenia, teckna avtal.

– Det är unikt att en kommun själv måste bygga infrastruktur för en halv miljard, därför är det extra stort ansvar att vi politiker tar ett beslut där alla är eniga, säger Daniel Källenfors.

Implenia kammade hem uppdraget genom att ha både det ekonomiskt fördelaktiga priset och den gestaltning av bron som gav högst poäng i utvärderingen. Skillnaden mellan de tre anbuden är, som Inköpsrådet tidigare kunnat berätta, betydande.

Vinnande anbudssumma uppgår till 539 miljoner kronor. Konkurrenterna OHL och CMC ville ha 700 miljoner kronor respektive 712 miljoner kronor.

Jan Werner, Lidingö stads projektledare för Lilla Lidingöbron, svarar på frågan om den stora prisskillnaden och lagens krav på uteslutning av låga anbud.

– Lidingö stad ansåg att det inte förelåg någon risk för att vinnande anbud skulle vara orimligt lågt då anbudsgivaren lämnat ett väl genomarbetat anbud i nivå med stadens kalkyler.

Han noterar också att vinnaren dessutom har valt att offerera en betongbro, i stället för stålbro, vilket kan göra skillnad för priset:

– Det tillsammans med deras gedigna erfarenhet och att de är väletablerade på den lokala marknaden gör att staden känner sig trygg med vinnande anbud.

En ny förbindelse för gång- och cykeltrafiken är planerad till sommaren 2021 och den nya bron ska stå färdig år 2022. Först därefter rivs den gamla bron.


P2P före årsskiftet

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

5 reaktioner på ”Halv miljard inte orimligt billigt

 1. Noterar att projektledaren Jan Verner inte svarar på frågan om han har gjort vad upphandlare är skyldiga att göra enligt lag idag, nämligen att be leverantören som lagt det betydligt lägre anbudet, i det här fallet 200 miljoner kronor lägre än de övriga, om en förklaring.

  Det är inte bara 200 miljoner lägre än de två andra anbuden som kommit in (varför så få?) utan även 200 miljoner kronor lägre än Lidingö stads egen kalkyl.

  Han svarar inte på frågan om de har bett Inplenia om en förklaring utan säger bara att det lägre anbudet stämmer med den kostnadskalkyl som kommunen gjort.

  Men det är ju just det den inte gör. Lidingö stad hade beräknat och gått ut med en kostnadskalkyl på 700 miljoner för en ny bro med två tågspår. Och det lägsta anbudet låg på 539 miljoner. Då kan man ju inte påstå att det är vad man beräknat! Det är ju betydligt lägre.

  De renderingar av ny bro som visats efter att kontrakt har skrivits (bilder de inte lagt ut på hemsidan?) presenterar en tafflig lågprisbro utan estetiska värden. Kanske något som kan förklara det betydligt lägre priset?

  Trots lågprisbro är risken stor att ett sådant lågt räknat bygge kan bli betydligt dyrare i slutänden med tanke på de problem båda de tidigare brobyggena haft med sjöbotten, lerlager och dess djup. Att ta in billig arbetskraft löser inte det problemet.

  Om det finns osäkra och oklara förutsättningar kan fast -och lägsta pris vara olämpligt. Det sluta med en massa diskussioner om vad som ingått i priset eller ej, liksom tidsförseningar kan uppstå pga att man missbedömt arbetets komplexitet.

  Om inte allt finns med i kontraktshandlingarna har ju entreprenören rätt att få extra ersättning för det.

  I en totalentreprenad har den som ska utföra arbetet viss undersökningsplikt men hur långtgående? Är verkligen den problematiska botten beskriven i detalj förfrågningsunderlaget?

  Säkerligen öven svårt att helt komplett beskriva grundarbetena.
  På grund av det kan det vara bättre att reglera de verkliga markförutsättningarna med reglerbara mängder istället för fast pris.

 2. Bra skrivit A Lundvall! Beräkningar av Ingenjörer menar att kostnaderna kommer att öka med 2-3 gånger på det anbudet Implenia har lagt! Politikerna borde inte bestämma sig för att bygga denna fula bro som inte alls har någon stil alls jämför mot Gamla Lidingöbron som både har ett kulturhistoriskt värde och är snygg . Skönhetsrådet med flera tyckte att denna fina bro skulle bevaras då den byggnadsmässigt är en stor byggnadstekninsk framgång med dess 140 meter långa brospann och är en symbol för Lidingö! Bevara Gamla Lidingöbron och spara en massa pengar i stället för att bygga en ful betongbro!

 3. Som skattebetalare på Lidingö är jag mycket nöjd med att ett avtal kan tecknas som är så pass prisvärt. Bra jobbat Lidingö!! Lundvalls och Aronssons invändningar på upphandlingsprocessen kan lämnas därhän.

 4. @ A Lundvall:
  Alla anbudsgivare har fått samma förutsättningar för att lämna anbud.
  Således har de då samma rätt att tolka dessa och därefter yrka på eventuella ÄTA-arbeten. Det är ju helt egalt i denna fråga vad ingångspriset är.

  @ Stina: enig i att det verkar vara en klok kommun som värnar om skattebetalarna

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *