Helena Lindberg
Helena Lindberg är kritisk: Foto: Frida Ström.

Konkurrensverket brister i tillsyn

Svag intern kontroll, ojämnt fördelade resurser och en prioriteringspolicy som inte alltid används. Riksrevisionens dom över Konkurrensverkets tillsynsverksamhet är bitvis hård.

Riksrevisionen har granskat Konkurrensverkets tillsynsverksamhet.  Fokus har varit att granska om arbetet sker på ett effektivt och bra sätt.

– Granskningen tyder på att Konkurrensverket kan använda sina resurser bättre, sammanfattar riksrevisor Helena Lindberg.

Den femtiosidiga granskningen visar på brister i Konkurrensverkets konkurrens- och upphandlingstillsyn. Till revisorsrekommendationerna hör att förbättra den interna kontrollen. Dessutom behöver fördelningen av resurser mellan konkurrens- och upphandlingstillsynen utvärderas.

En stor del av tillsynen initieras enligt granskningen av tips om otillåtna samarbeten och andra lagöverträdelser. Sammanlagt får Konkurrensverket varje år runt tusen sådana tips – och måste effektivt prioritera vilka som är mest angelägna att utreda.

Enligt Riksrevisionen används uppgjord policy endast undantagsvis när inkomna tips ska utredas. Ofta är det andra faktorer, till exempel myndighetens resursläge, som får avgöra vilka insatser som genomförs.

– Ineffektivitet i tillsynen kan leda till sämre konkurrens med högre priser och konsekvenser för samhällsekonomin. Dessutom ökar risken för felaktiga offentliga upphandlingar, säger Helena Lindberg.

Riksrevisionen vill att Konkurrensverket ska överväga tvingande tidsfrister i alla utredningar. Dessutom behöver återkopplingen till prioriteringspolicyn formaliseras.

– Granskningsrapporten ger oss externa perspektiv på de utvecklingsinsatser vi bör göra för att bli ännu mer effektiva i vårt tillsynsarbete, säger Rikard Jermsten, generaldirektör för Konkurrensverket, som lovar att arbeta vidare med lämnade rekommendationer.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *