Karin Lunning
Tillsynen gör skillnad enligt Karin Lunning. Foto: Konkurrensverket.

Fjolårsfacit: 420 upphandlingsklagomål

I fjol fick Konkurrensverket 420 upphandlingsklagomål. Enligt myndighetens egen utvärdering ger tillsynen effekt då nio av tio upphandlande myndigheter som utretts ändrar rutiner eller organisation.

Till Konkurrensverkets uppgifter hör att granska om kommuner, landsting eller statliga myndigheter följer spelreglerna för offentlig upphandling. Under fjolåret fick myndigheten 420 tips och klagomål om misstänkta eller påstådda brott mot LOU, LUF, LOV och LUFS. Dessutom bedrivs en aktiv mediebevakning.

Enligt en färsk rapport, där verket utvärderar sin egen tillsynsverksamhet, ger verksamheten resultat. Inte mindre än nio av tio upphandlande myndigheter har ändrat rutiner eller i sin organisation efter att de varit föremål för tillsyn av Konkurrensverket.

En vanlig åtgärd har varit att stärka kompetensen kring reglerna för offentlig upphandling.

– Det är positivt att så många upphandlade myndigheter har gjort konkreta förbättringsåtgärder för att bli bättre på att följa reglerna, säger Karin Lunning, tillförordnad generaldirektör för Konkurrensverket.

Av rapporten framgår att de flesta tillsynsärenden rör otillåtna direktupphandlingar. Några tillsynsbeslut rör skyldigheten att dokumentera upphandlingar, reglerna om ramavtal och utformningen av de tekniska specifikationerna.

– Det är viktigt att visa på resultaten av vårt tillsynsarbete så att fler får möjlighet att göra rätt framöver, säger Karin Lunning.

Inför rapporten har ett stort antal upphandlande myndigheter som varit föremål för tillsyn av fått lämnat synpunkter på Konkurrensverkets arbete. Överlag anser man sig ha blivit respektfullt behandlade och att kommunikationen fungerat väl.

Kritik riktas främst mot långa handläggningstider som riskerar att göra granskningsärendena inaktuella när beslutet från kommer – och att det tar tid att försvara sig. En kritiker tycker att Konkurrensverkets utredning var onödig eftersom kommunen redan var medveten om felaktigheterna och att det var för sent att utdöma skadestånd.

Konkurrensverkets tillsyn sker enligt den prioriteringspolicy som senast reviderades för ett år sedan.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *