EU-flagga
Överprövningsavgift förekommer i andra EU-länder. Foto: EU-kommissionen.

Så dyrt är det att överpröva i Finland

Förenklingsutredningens förslag om att avgiftsbelägga ansökningar om överprövning debatteras flitigt. I andra länder är avgifter i upphandlingsmål den vanliga ordningen och också förenligt med unionsrätten.

Får förenklingsutredningen som den vill kommer det att efter halvårsskiftet kosta 7 500 kronor att lämna in en ansökan om överprövning. Bland remissvaren på den statliga utredningen finns en mängd åsikter, de flesta negativa, om avgiften. Ska den ens finnas och hur stor behöver den vara för att minska mängden ansökningar?

Även från rättsvårdande myndigheter tvekas det över om avgift är rätt väg att gå. Förvaltningsrätten i Linköping menar exempelvis att det är högst tveksamt om avgiften har någon som helst effekt på benägenheten att ansöka om överprövning. Det finns istället risk för en ökad administrativ börda.

I många andra EU-länder kostar det att klaga. I exempelvis Finland är avgiften, till skillnad från det svenska förslaget, progressiv. De avgifter som tas ut för behandling av upphandlingsärenden i Marknadsdomstolen (motsvarar svensk förvaltningsrätt) regleras i lagen om domstolsavgifter.

Kostnaderna justerades upp vid årsskiftet. Vid tvister, överklaganden och andra rättsliga förfaranden tas en domstolsavgift på motsvarande 21 000 kronor ut.

Såsom tidigare varierar avgiften beroende på upphandlingens värde. Om den omtvistade upphandlingen är på mer än motsvarande tio miljoner kronor ökar avgiften till cirka 42 000 kronor.  För upphandlingar värda minst hundra miljoner kronor kostar det runt 65 000 kronor att klaga.

Ärenden som lämnas utan vidare behandling, utan att avgörande fälls i huvudsaken, avvisas eller avskrivs har en särskild taxa. Här är rättegångsavgiften drygt fem tusenlappar.

Vid sökande av ändring hos högsta domstolen eller hos högsta förvaltningsdomstolen i ett ärende som avgjorts av marknadsdomstolen är rättegångsavgiften lika stor som i lägre instans och bestäms enligt samma principer som i marknadsdomstolen.

Enligt förenklingsutredningens resonemang skulle differentierad avgift skapa stora bedömnings- och handläggningsproblem för domstolarna. I och med att det på ett så tidigt stadium inte är självklart hur mycket en upphandling kommer att omsätta riskerar värdet att bli ytterligare en tvistefråga.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

2 thoughts on “Så dyrt är det att överpröva i Finland

  1. Som mikroföretagare är jag ofta beroende av att gå samman med andra småföretag för att kunna lämna anbud på en upphandling. Att ta en avgift på 45000 kr för överklagan av en upphandling på över 10 miloner innebär att avgiften skulla vara mellan 0,5-1 % av omsättningen för många av mina små företags-kollegor. Det skulle motverka småföretagares möjligheter för jämlika vilkor vid upphandling, och skulle innebära att upphandlande myndighet har lättare att inte agera korrekt med grundkraven när det gäller småföretag, eftersom ingen kommer överklaga.

  2. Det är även i Finland olyckligt att avgiftsbelägga rätten att få sin sak rättsligt prövad. Motiveringen är att man vill komma åt okynnesöverklaganden och att avlasta domstolsväsendet. För att kompensera för rättsäkerheten i upphandlingsärenden undrar man om upphandlingstillsyningsmyndigheten är tänkt att ta rollen som förstainstans. Å andra sidan misstänker jag att tillsyningsmyndigheten i praktiken kommer behöva vara starkt restriktiv och selektiv i vilka ärenden den tar till gransking.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *