JO-kritik står fast, kan inte överklagas

Andrea Sundstrand ville att JO-kritiken mot henne skulle upphävas. Fast enligt kammarrätten kan JO:s tillsynsbeslut inte överklagas.


Andrea Sundstrand hör till landets upphandlingsjuridiskt mest tongivande profiler. Som Inköpsrådet tidigare kunnat berätta kritiserades hon för ett år sedan av Justitieombudsmannen (eller Riksdagens ombudsmän som är det officiella namnet).

Enligt JO har hennes agerande kring en ansökan om forskningsanslag stått i strid med de krav på saklighet och opartiskhet som regeringsformen ställer på statens tjänstemän.

Själv hävdar Andrea Sundstrand sin oskuld. Hon begärde därför att det ska slås fast att något fel inte är begånget eller att JO-beslutet ska upphävas. I sin överklagan för hon fram de långtgående konsekvenser som kritiken haft på hennes yrkesutövning.

Justitieombudsmannen har till uppgift att granska att myndigheter arbetar enligt de lagar och regler som styr myndighetens arbete. Kammarrätten gör samma bedömning som förvaltningsrätten kring JO:s tillsynsbeslut och det är att de inte kan överklagas.

Kammarrätten noterar Justitieombudsmannens särskilda ställning som ett extraordinärt kontrollorgan. Det är enligt domstolens mening tydligt att avsikten har varit att JO:s beslut i tillsynsärenden inte ska vara överklagbara.

Även Centrala etikprövningsnämnden har utrett turerna i den bidragsansökan som detta mål handlar om. Slutsatsen från en oenig nämnd är att Andrea Sundstrand gjort sig skyldig till oredlighet i forskning.

Inköpsrådet har sökt Andrea Sundstrand som avböjer kommentarer.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *