Andrea Sundstrand
Får JO-kritik för bidragsansökan. Foto: Staffan Westerlund.

Sundstrand får allvarlig JO-kritik

Centrala etikprövningsnämnden bedömde för några månader sedan att Andrea Sundstrand gjort sig skyldig till oredlighet i forskning. Nu späder JO på med allvarlig kritik i samma ärende.

Inköpsrådet har tidigare rapporterat att Andrea Sundstrand, en av landets upphandlingsjuridiskt mest tongivande profiler, bedömts skyldig till oredlighet i forskning. Enligt Centrala etikprövningsnämnden har hon ansökt om forskningspengar på ett underlag som en annan person skrivit.

Nu uttalar även Justitieombudsmannen kritik, allvarlig sådan, mot Andrea Sundstrand för hennes agerande i samma ärende.

JO bedömer inte de forskningsetiska frågorna utan koncentrerar sig på om hon som statstjänsteman har följt regeringsformen och iaktagit saklighet och opartiskhet. Det har Andrea Sundstrand inte gjort, slår JO fast.

Hela historien börjar med att en person ville doktorera med Andrea Sundstrand som handledare. För att finansiera forskningsprojektet ansöks det om forskningsmedel från Konkurrensverket, en ansökan som lämnas in av den kommande doktoranden och som bygger på vederbörandes projektbeskrivning.

Innan Konkurrensverket hunnit fatta beslut om forskningsmedlen fick Andrea Sundstrand förhandsinformation om att den sökande sannolikt inte skulle bli antagen som doktorand. Hon meddelar Konkurrensverket detta – och ber samtidigt att uppgiften inte ska spridas eftersom den ännu inte är offentlig.

Därefter lämnar hon in en reviderad ansökan och beviljas även forskningsmedel. JO noterar att formellt beslut i antagningsfrågan, som tas i universitetets forskningsutskott, då ännu inte fattats.

Den ansökan som Andrea Sundstrand nu står ensam för är i allt väsentligt identisk med den gamla. Skillnaden är en justerad ekonomisk kalkyl och en projektbeskrivning från vilken författarens namn tagits bort.

Per mejl till JO förklarar hon att syftet var att rädda pengar till upphandlingsforskningen, resurser som annars kanske skulle ha gått till ”vita medelålders män”. Eftersom hon själv hade ont om tid var tanken att lysa ut en särskild doktorandtjänst för dessa medel.

Enligt JO har Andrea Sundstrand lämnat oriktiga uppgifter till såväl JO som till Konkurrensverket och till anmälaren. Bedömningen är att agerandet i flera avseenden har stått i strid med regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet (1 kap. 9 §).  ”Sammantaget förtjänar Andrea Sundstrand allvarlig kritik för sitt agerande” sammanfattar JO ärendet.

Inköpsrådet har sökt Andrea Sundstrand som avböjer att kommentera kritiken.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

2 thoughts on “Sundstrand får allvarlig JO-kritik

  1. Extra vidrigt att hon använder sig av en feministisk kritik (om än vulgär) för att försvara sina handligar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *