Inger Ek
Inger Ek uppskattar att antalet rättsliga bataljer minskar. Foto: Andreas Blomlöf.

Tydligt minskat upphandlingsmissnöje

Det ofta använda begreppet ”okynnesöverprövning” saknar grund i offentlig upphandlingsstatistik. Fakta i saken är att allt färre upphandlingar överprövas.

Efter att ha legat på samma nivå under några år minskar nu andelen överprövade upphandlingar. Den trenden bekräftas i den färska rapporten Statistik om offentlig upphandling som årligen tas fram av Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket.

– Det är en positiv trend att andelen överprövade upphandlingar minskar, säger Inger Ek, generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten.

Under 2017 överprövades 6,5 procent av alla upphandlingar, vilket är ett rejält fall från 7,8 procent under år 2016. Överprövningsprocenten har sedan år 2012 legat runt åtta.

Överprövning är vanligast inom CPV 30 (maskiner, datorer samt kontors- och datorutrustning utom möbler och programvara). Hela 13,5 procent av dessa upphandlingar blir rättslig sak. För den vanligaste upphandlingstypen, anläggningsarbete, är motsvarande siffra 5,3 procent.

Antalet annonserade upphandlingar har under de senaste fyra åren legat relativt konstant på cirka 18 500 stycken (18 525 under 2017 för att vara exakt), så där är skillnaderna små.

Inger Ek ser det minskade intresset för att ”ta saken till domstol” som en indikation på ökad mognad:

– En delförklaring kan vara att det sker allt mer dialog med marknaderna, vilket ger bättre förarbeten.

Den krympande andelen överprövningar hänger också samman med att det genomsnittliga antalet anbudsgivare per upphandling minskar. Upphandlingar med fler anbudsgivare har generellt sett en större andel överprövningar än upphandlingar med färre anbudsgivare.

I nästan var femte upphandling finns det bara en anbudsgivare och då är ju överprövning inte lika aktuellt.

Av de mål som prövades i sak i förvaltningsrätterna under fjolåret fick den klagande helt eller delvis bifall i sin talan i 24 procent av målen.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

One thought on “Tydligt minskat upphandlingsmissnöje

  1. Det är bara precis vad man kan förvänta sig. Att andelen överprövningar minskar när antalet anbud minskar är helt logiskt. Lika så minskar andelen överprövningar när andelen upphandlingar med bara 1 anbud ökar. Att kalla det för en ”positiv trend” är att ta i. Att dessutom fjärdedel av alla överprövningar utfaller till den klagandes fördel är inte heller en positiv trend.

    Det jag tycker upphandlingsmyndigheten borde fråga sig är varför andelen anbud inte är större än den är. Hur kan det komma sig att så många företag väljer att inte lämna anbud? Som skattebetalare skulle jag vara glad om andelen överprövningar ökade om andelen anbud gjorde det också.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *