Upplands-Bro
Fuskutsatt kommun. Foto: Upplands-Bro kommun.

Fuskmisstankar i Upplands-Bro kvarstår

Misstankarna om upphandlingsfusk vid Upplands-Bro kommun kvarstår. Kommun och förundersökningsledare är sparsamma med detaljer, men av allt att döma handlar det om resor och tjänster i utbyte mot köp från sådana leverantörer till tekniska avdelningen som saknar ramavtal.

Upplands-Bro kommun stängde förra veckan av tre medarbetare för misstänkt upphandlingsfusk. Samtidigt som de tre arbetsbefriades lämnades en polisanmälan in.

Kommunens polisanmälan rubriceras som tagande av muta. Kommunanställda har enligt gjord anmälan mottagit resor och privata tjänster för att ingå avtal med olika leverantörer.

Rent praktiskt ska tjänster ha köpts utanför gällande ramavtal. Vissa leverantörer har tilldelats avtal så det ska se ut som om avropen är korrekta. Gärningen har medfört ekonomisk vinning för de anställda.

Vilken typ av upphandlingar rör det sig om och till hur stora belopp?

– Jag har inte en komplett sammanställning och väljer därför att inte gå ut med några uppgifter, säger Ida Texell, kommunchef i Upplands-Bro.

Tidningen Mitt i rapporterar dock att de befarade oegentligheterna har skett på tekniska avdelningen och att de uppdagats under sommaren. Det ska inte röra sig om större upphandlingar, alltså sådana som kräver politiska beslut, utan om mindre och nu avslutade projekt.

På Inköpsrådets fråga om misstankarna har stärkts eller försvagats svarar Ida Texell att utredningen fortsätter:

– Utredningen genomförs av våra revisorer på E&Y. Utifrån den information vi fick av revisorerna i förra veckan så kvarstår misstankarna. Vi har överlåtit till rättsvårdande instans för vidare bedömning.

Kim Andrews, chefsåklagare vid Riksenheten mot korruption, är utsedd till förundersökningsledare. Han avböjer helt att kommentera läget i utredningen och tidplanen.

Kommunen genomför nu flera olika åtgärder för att detta inte ska hända igen. Fokus ligger enligt Ida Texell på tydlighet, förstärkt kunskap och nya rutiner.

– Vi har bland annat sett över vårt sätt att arbeta med upphandling och förändrat rutiner, kartlägger avtalsuppföljningar/avtalstrohet och förstärker kontroller.

En annan viktig del är utbildning och förtydligad information till medarbetare. Här används bland annat Upphandlingsmyndighetens rekommendationer kring hur korruption vid offentlig upphandling kan förebyggas.

Inköpsrådet har, hittills utan framgång, försökt att få del av kommunens underlag till polisanmälan.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *