Simon Kollerup
Simon Kollerup utvärderar upphandlingslagen. Foto: Keld Navntoft.

Danska upphandlare allt mer flexibla

Danska upphandlare drar allt oftare nytta av de flexibla upphandlingsförfaranden som lagen öppnar för. Även andra nyckeltal i grannlandet pekar åt rätt håll.

De flexibla förfaranden som dansk upphandlingslagstiftning möjliggör blir allt mer populära. Enligt en färsk studie från Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bidrar utökade dialogmöjligheter till att stärka anbudens kvalitet och öka konkurrensen.

– Jag skulle vilja att det innovativa offentlig-privata samarbetet ska utvecklas ännu mer under de kommande åren, säger Simon Kollerup, näringslivsminister sedan i somras.

Enligt rapporten Status for offentlig konkurrence har användningen förhandlat förfarande, konkurrenspräglad dialog och innovationspartnerskap ökat från 11 procent år 2015 till cirka 20 procent under 2018.

Även på flera andra områden pekar statistiken åt rätt håll. Andelen offentliga upphandlingar som lockar mycket få anbud har fallit.

I Danmark finns det många små och medelstora företag. Cirka 97 procent av företagen har färre än 50 anställda. Under 2018 vann företag i denna storlekskategori (upp till 50 medarbetare) 46 procent av de upphandlingar som går över EU:s tröskelvärden, vilket är en liten ökning sedan föregående år.

Danska företagare har under senare år klagat över mängden av avbrutna upphandlingar. År 2017 avbröts 25,8 procent av alla upphandlingar, vilket innebär kostnader både för upphandlande myndigheter och anbudsgivare. Denna siffra sjönk i fjol med en procent.

Just nu håller regeringen på att utvärdera lagen om offentlig upphandling som trädde i kraft den 1 januari 2016. Förslag till eventuella förändringar väntas till våren.

Dansk offentlig sektor upphandlar varor och tjänster för runt 515 miljarder kronor per år.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *