Rasmus Jarlov
Rasmus Jarlov utvärderar upphandlingslagen. Foto: Les Kaner.

Han vill utvärdera upphandlingslagen

I Danmark är det dags att utvärdera lagen om offentlig upphandling. Regeringen ber nu om synpunkter från både upphandlare och leverantörer kring vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre.


Den danska lagen om offentlig upphandling är från 2015. Syftet med lagen är att säkerställa en effektiv konkurrens och samtidigt göra det enkelt att upphandla till låga transaktionskostnader.

När lagen klubbades igenom i Folketinget beslutades det att den skulle utvärderas år 2020. Nu har regeringen inlett det arbetet.

Frågan är huruvida lagen har haft avsedd effekt? Finns det erfarenheter som kan ligga till grund för kommande förändringar i regelverket?

I sitt så kallade samrådsbrev ber näringsminister Rasmus Jarlov redan nu om återkoppling. Allt för att utvärderingen faktiskt ska bli klar som planerat nästa år.

Rent praktiskt är det Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen som kommer att utarbeta analysen av hur lagen fungerat hittills och ge förslag kring förändringar.

Sista svarsdag på samrådet är den 20 februari.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *