Jätteskillnad i myndigheters e-mognad

Ekonomistyrningsverket har i uppdrag att följa myndigheternas arbete med elektronisk handel. Den senaste undersökningen visar på en del framsteg, men också fortsatt finns en stor utvecklingspotential.

Två gånger om året tar Ekonomistyrningsverket temperaturen på hur landets myndigheter ligger till inom området elektronisk handel. Enligt senaste enkäten finns det stora skillnader i hur långt olika myndigheter har kommit.

Det framgår bland annat att endast cirka 30 procent av myndigheterna alltid eller mycket ofta ställer krav på e-handel i upphandlingar. Ingen ökning jämfört med föregående år på denna mätpunkt.

Krav på e-faktura är däremot betydligt vanligare. Sex av tio myndigheter kräver, mycket ofta eller alltid, detta vid upphandling.

Den genomsnittliga andelen e-fakturor hos myndigheterna har nått 57 procent, vilket är högre än i tidigare mätningar. Det finns dock en fortsatt stor spridning mellan myndigheter – från några få procent e-fakturor för de myndigheter med lägst resultat och upp till 80 procent.

I oktober 2017 var cirka 70 procent av alla myndigheter registrerade som fakturamottagare i Peppol.

Trots att e-handelssystem ger goda möjligheter att följa upp myndighetens inköp och skapa bra underlag för kommande inköp drar bara tre av tio myndigheter nytta av den möjligheten. Ytterligare några anger visserligen att de använder andra system än e-handelssystemet för att följa upp sina inköp.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *