Eva Lindblom
Eva Lindblom upphandlar systemstöd för e-inköp. Foto: Erik Cronberg.

Mycket efterlängtat: system för e-inköp

Ekonomistyrningsverkets upphandling av system för e-inköp verkar vara rejält efterlängtad. Utöver de statliga myndigheterna har över 120 kommuner, landsting och regioner anmält intresse.

Normalt sett är enbart statliga myndigheter avropsberättigade på Ekonomistyrningsverkets ramavtal. När verket nu upphandlar system för e-inköp är även kommuner, landsting och regioner inbjudna.

– Alla offentliga verksamheter kan avropa från ramavtalen för e-inköp och över 120 kommuner, landsting och regioner har visat intresse för att använda ramavtalen, säger Eva Lindblom, avdelningschef på Ekonomistyrningsverket och ansvarar för upphandlingarna.

Den nyannonserade upphandlingen täcker hela inköpsprocessen.

– Vi är glada att upphandlingen kan underlätta för hela den offentliga sektorn i den förändring mot helt elektroniska inköpsprocesser som regeringen satt upp som målbild, fortsätter Eva Lindblom.

Vad som efterfrågas är systemstöd för e-inköp i form av upphandlingsverktyg och e-handelstjänst. I e-handelstjänsten ingår elektronisk fakturahantering, leverantörsportal samt operatörstjänst för leverantörsfaktura.

Verket kommer även att upphandla skanningstjänst, men det sker först under 2017. Anledningen till att detta område inte annonseras samtidigt med de två andra är för att invänta kommande lagrådsremiss kring lag om e-faktura till offentlig sektor.

Samtidigt publiceras förfrågningsunderlag för en annan stor upphandling: av ekonomisystem. Gemensamt för upphandlingarna är att särskild vikt lagts vid användbarhet.

– God användbarhet är en framgångsfaktor för att arbeta effektivt med de nya systemstöden, och det är något som vi kommer att utvärdera i upphandlingarna, säger Eva Lindblom.

Sista anbudsdag är den 15 december 2016. Ramavtalen ska vara avropsbara i slutet av nästa år.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *