Morgan Jansson
Morgan Jansson lägger krokben för oseriösa anbudsgivare. Foto: Privat.

Hjälp med att sålla bort de olämpliga

Svenska upphandlare har fått en varningslista. Syftet är att sprida information och på så sätt förhindra att offentliga kontrakt hamnar hos oseriösa företag eller hos leverantörer med bristande yrkesmässig förmåga.

En anledning till att oseriösa företag kan fortsätta att vinna offentliga kontrakt är att upphandlare inte alltid vet om ”misskötsel” på andra håll i landet. Sveriges offentliga varningslista, Svvar, sprider den informationen.

Listans initiativtagare Morgan Jansson, som till vardags är inköpschef på ett allmännyttigt bostadsbolag, tycker att det är angeläget att skapa incitament för företag att göra rätt för sig till offentliga kunder – på samma sätt som till privata kunder. Oseriösa aktörer ska inte vinna offentliga kontrakt.

– Om en leverantör inte följer lagar eller de avtal man tecknat vill jag att man ska känna att det finns risk för att förlora den ”offentliga kunden” och inte enbart ett enstaka kontrakt hos en beställare.

Rent praktiskt hjälper upphandlare varandra genom att informera om företag som bedömts olämpliga att delta i offentliga upphandlingar enligt upphandlingslagens kapitel 13. Företag kan förekomma under tre rubriker: brott, skattefusk och övriga missförhållanden. Skäl och motivering är tydligt dokumenterade. Innehållet är kvalitetssäkrat och fritt från skönsmässiga uppfattningar och personuppgifter.

Det var nya LOU, som öppnar för möjligheten att hänvisa till andras referenser än sina egna, som födde idén till denna nya service:

– En formalisering säkrar uppgifterna och gör dem tillgängliga över tid och det finns en poäng att arbeta tillsammans nationellt, inte lokalt. Då kan vi dra nytta av varandras erfarenheter.

Det betonas att Svvar inte rekommenderar uteslutning av företag. Det handlar om att dela erfarenheter så att var och en kan fatta bättre beslut. En uteslutning ur en upphandling får som bekant heller inte ske utan att leverantören fått chans att yttra sig i ärendet.

Morgan Jansson säger att responsen från upphandlare varit enbart positiv. Dock finns viss osäkerhet kring hur man får använda listan.

– Därför har jag bett jurister om råd. Användarvillkoren och databasen är utformade efter juristernas instruktioner och jag är trygg med att Svvar är robust och håller både utifrån upphandlingslagstiftning och GDPR.

Tror du att företagare kan känna sig uthängda?

– De flesta känner nog inte till Svvar ännu, men jag utgår från att seriösa företag välkomnar den. Det hjälper dem i konkurrensen om offentliga kontrakt.

Morgan Jansson räknar med att oseriösa företag kommer att höra av sig:

– Därför har jag provtryckt villkor och arbetssätt med en av de bästa upphandlingsjuristerna vi har i Sverige.

Att publicerad information är korrekt är avgörande för att detta hjälpmedel ska fungera. Registreringar granskas och kan komma att verifieras.

Eva-Maj Mühlenbock, advokat/partner vid Cirio Advokatbyrå, menar att en korrekt användning av denna typ av lista kommer att vara en stor hjälp för upphandlare:

– Skötsamma leverantörer kommer också att välkomna den förbättrade konkurrensen, på samma villkor, som detta kommer att medföra.

Sveriges offentliga varningslista lanseras i försiktig skala, den används idag av tre bostadsbolag i Stockholm. Morgan Jansson säger att den är ganska tom på information i nuläget men att strukturen är färdig och han välkomnar nya användare:

– Det som är nyckeln är att den börjar användas och fyllas på av användarna. Först då gör den nytta för andra.

Formellt ägs och drivs tjänsten av företaget Evoluu. Användning är kostnadsfri – och kommer att vara det så länge det är hållbart.

– Det kan förstås införas en kostnad längre fram beroende på hur mycket jobb som krävs, men då hoppas jag att listan blivit så bra att man tycker att en liten kostnad är väl värd vad man får i form av säkrare affärer.

Svvar innehåller endast företag där händelsen som orsakat uteslutningsgrunden inte är äldre än tre år. Om det är kopplat till ett avtal ska det vara upphandlat enligt “nya” LOU (2016:1145).

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *