Anders Asplund
Återkommer snart med råd. Foto: CA Studio.

Uteslutande problem i nya LOU

Enligt de nya upphandlingslagarna är det obligatoriskt att utesluta leverantörer vars företrädare gjort sig skyldiga till vissa typer av brott. Detta krav ställer till betydande problem för såväl anbudsgivare som upphandlare

I nya LOU ställer 13. kap 1 § slås det fast att leverantörer ska uteslutas om en person som ingår i, som det uttrycks, leverantörens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan har dömts för grövre brott som till exempel terrorbrott. Detsamma gäller om den som har dömts för brottet är behörig att företräda, fatta beslut om eller kontrollera leverantören.

Den skaran av personer är både stor och rätt illa definierad. För större organisationer handlar det om ett betydande avtal utdrag ur belastningsregistret för styrelse, vd, revisorer samt eventuellt andra nyckelbefattningshavare.

Upphandlade myndighet ska begära att vinnande leverantör ger in dokumenten innan beslut om tilldelning av kontrakt. Detta kan komplicera upphandlingens slutskede.

I och med att uppgifter ur belastningsregistret är integritetskänsliga kan inte vem som helst be om utdrag. Varken den upphandlande myndigheten eller budande företag kan få ut något sådant utdrag.

– Det är istället den enskilda vd:n, styrelseledamoten eller firmatecknaren som personligen måste begära ut utdragen hos polisen, bekräftar Anders Asplund, chefsjurist vid Upphandlingsmyndigheten.

Till problembilden hör också att polisen tar tid på sig, ett par veckor, att svara på frågor ur belastningsregistret. Med tanke på att många nu kommer att behöva ”upphandlingsutdrag” finns risk för förlängd svarstid.

– En annan komplikation i sammanhanget är att polisen inte idag tillhandahåller något utdrag som är anpassat till de obligatoriska uteslutningsgrunderna i 13 kap. 1 § LOU.

Det betyder att inte enbart de brott som har bäring på LOU redovisas – annan eventuell brottslig belastning framgår också. Därför finns det frågetecken som rör sekretess med i bilden. Kan information från registerutdragen komma att ”läcka ut” hos upphandlande myndigheter som omfattas av offentlighetsprincipen?

Upphandlingsmyndigheten får, inte oväntat, en hel del frågor om det praktiska kring det nya kravet på uteslutning.

– Vi avser att återkomma med vägledning i denna fråga senast inom någon månad, lovar Anders Asplund.

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, har tillsammans med Företagarna och Svenskt Näringsliv uppvaktat regeringen och bett om förtydliganden. Åsikten är att den gamla ordningen, att intyg begärs in när upphandlande myndighet finner anledning, är tillräcklig ur kontrollsynpunkt.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *