Monica Green
Onödigt att slå in öppna dörrar enligt Monica Green. Foto: Anders Löwdin.

Säger nej till nästan allt

Finansutskottet säger nej till nästan samtliga motioner på temat upphandling som inkom under allmänna motionstiden. Detta förklaras med att arbete redan pågår i en del frågor och att vissa av de krav som förts fram kan ställas med dagens regler.


Finansutskottet har i FiU34 behandlat inte färre än ett fyrtiotal motioner från allmänna motionstiden som berör offentlig upphandling.

Utskottet gör tumme ner för praktiskt taget alla förslag som riksdagsledamöterna förde fram i sina motionsyrkanden. Hit hör bland annat önskemål om förenklingar för små och medelstora företag, utmaningsrätt, sociala kriterier, djurskydd och miljökrav.

I gårdagens riksdagsdebatt oroade sig moderaternas Anette Åkesson för bristande konkurrens. Hon uppmärksammade att det i hälften av upphandlingarna inkommer alltför få anbud, mellan noll och tre stycken:

– Detta är ett realt problem som måste analyseras djupare. Är det något vi lagstiftare kan göra för att förändra detta?

Monica Green, socialdemokratisk ledamot i finansutskottet, förstod inte de borgerliga partiernas upprepade krav på att underlätta för små och medelstora företag att lämna anbud. Hon menar att det redan finns stort fokus, både nationellt och på EU-nivå, på just denna fråga:

– Det är kanske lite populism och att slå in öppna dörrar eller, vad vet jag, ren okunskap kanske. I alla fall pågår detta arbete redan.

Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson noterade statistiken inte ser så illa ut:

– Av det totala antalet kontrakterade bud går 72 procent till små och medelstora företag.

Centerpartisten Peter Helander tog upp kopplingen mellan upphandling och Sveriges ras i Transparency Internationals korruptionsindex, något som även Inköpsrådet uppmärksammat.

– Korruption måste bekämpas på alla nivåer.

Han påminde också om Lagrådets kritik mot förslaget till den lag om offentlig upphandling som kom år 1994. Med 134 paragrafer ansågs den då vara alltför omfattande och detaljerad.

– Den nu gällande upphandlingslagen innehåller runt tusen paragrafer….

En motion vann finansutskottets gehör. Riksdagen föreslås att i ett tillkännagivande uppmana regeringen att krav vid offentlig upphandling ska vara enkla, tydliga och ha likvärdiga villkor oavsett företagsform och hur stora företagen är.

Riksdagen fattar beslut senare idag.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *