Pål Jonsson
Pål Jonsson vill se svenska djurskyddsregler. Foto Alexander Torin.

Politiker engagerade i upphandling

Upphandlad mat ska leva upp till svenska djurskyddskrav. Det förslaget går igen i ett flertal av de totalt 3 852 motioner som riksdagens ledamöter i år har lämnat in under den allmänna motionstiden.

Förenklingsutredningen Malmö

Igår eftermiddag löpte den allmänna motionstiden ut. Riksdagsledamöterna hade då lämnat in sammanlagt 3 852 motioner enligt den första preliminära sammanräkningen.

Antalet motioner brukar vara som högst året före ett riksdagsval, vilket det är i år. 2016 års siffra var jämförelsevis 3 409.

En lång rad motioner berör upphandling. Många förslag känns igen sedan i fjol och hit hör bland annat att bättre småföretagsanpassa upphandlingar.

Många av årets ”upphandlingsmotioner” går på temat livsmedel. Moderaten Pål Jonson pekar på att djurskyddslagstiftningen skapar högre produktionskostnader för svenska nöt- och fläskköttsproducenter, vilket leder till snedvridna konkurrensförutsättningar i förhållande till utländska producenter.

Han vill därför att offentlig upphandling av nöt- och fläskkött ska ske enligt djurskyddsregler som ligger i nivå med den svenska lagstiftningen. Liknande krav framförs av många, till exempel partikollegan Sten Bergheden och Centerpartiets Rickard Nordin. Runar Filper och Martin Kinnunen, Sverigedemokraterna, har önskemål i samma riktning.

Socialdemokraterna Pyry Niemi och Agneta Gille vill skärpa kraven på matkvaliteten genom att stärka kompetensen hos upphandlande myndigheter, enheter och leverantörer.

Moderaterna Maria Plass och Ann-Charlotte Hammar Johnsson menar att ett allt mer komplicerat ramverk kring upphandling kräver specialistkunskaper. De båda vill därför att regeringen ska se över om utbildning inom upphandlingsområdet kan ingå som en specialinriktning inom existerande universitets- eller högskoleutbildningar eller som akademiska påbyggnadskurser för yrkesverksamma inom området.

Vänsterledaren Jonas Sjöstedt med flera noterar att olika former av brottslighet i samband med upphandlad välfärd dränerar systemet på både pengar och tillit. Önskemålet till regeringen är en uppdaterad strategi mot ekonomisk brottslighet.

Och nejdå, Transportstyrelsens uppmärksammade IT-upphandling har inte gått motionärerna förbi. Vänsterpartiets Stig Henriksson med flera vill se riktlinjer för hur outsourcing, så långt det är möjligt, ska kunna undvikas i den statliga förvaltningen.

När en motion kommit in lämnas den till det riksdagsutskott som ansvarar för det område som motionen tar upp. Utskottet går igenom motionen och föreslår vad riksdagen ska besluta om motionen. För många av motionerna startar utskotten detta arbete först under våren. Därefter fattar riksdagen beslut om motionen.


Kvalificerad IT-upphandlare
Tillämpningen av upphandlingskontrakt
Upphandla funktion i praktiken
Kommunicera bättre med leverantörer och verksamhet
Leda upphandlingar effektivt

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *