Har upphandlat mer gods i färre bilar

Johan Nyblom

Johan Nyblom. Foto: Widrikssons.

Södertörnskommunerna fortsätter att samordna sin varudistribution. Åkeriet Widrikssons hjälper till att, med tydlig miljönytta, transportera mer gods i färre bilar.

Åtta kommuner runt Stockholm har gjort gemensam sak för att så effektivt som möjligt samordna sin varudistribution. Syftet med samarbetet är att minimera antalet transporter till, från och mellan verksamheter – och på så sätt minska utsläppen och öka trafiksäkerheten.

Nu har uppdraget, som är landets största samordning av kommunala varuleveranser, upphandlats. För vinnaren Widrikssons åkeri är avtalet värt drygt 17 miljoner kronor per år. Det löper i fyra år med möjlighet till förlängning ytterligare fyra år.

Uppdraget är att ta emot, sortera om och leverera gods till beställande enheter med för kommunerna kostnadseffektiva transportlösningar och logistikflöden. Johan Nyblom, vd på Widrikssons, säger att han gillar uppdrag som kräver lite extra:

– Det är ett mycket komplext flöde av varor som kommer in, omlastas och går ut.

Widrikssons är en beprövad partner till kommunerna. Åkeriet har haft detta uppdrag sedan år 2014. Den nya avtalsperioden inleds den 15 juli 2020, förutom i Nacka där driftstarten sker redan den 1 januari.

Under 2018 transporterades drygt 13 000 ton gods till Södertörnkommunernas verksamheter.

– Detta ger vinster för både miljö, ekonomi och trafiksäkerhet. Och är samtidigt smidigare för beställarna, säger Olof Bohlin, uppdragsansvarig vid Upphandling Södertörn.

En utvärdering från IVL Svenska Miljöinstitutet har den samordnade distributionen klar miljönytta. CO2-utsläppen minskar hela 70 procent. Samordnade varutransporter bedöms också kunna förbättra konkurrensen genom att locka små anbudsgivare som saknar egen logistikapparat.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *