Anders Roth
Anders Roth poängterar vikten av omförhandlade avtal. Foto: Jonas Tobin.

Samordning halverar transportbehovet

Samordnade kommunala varutransporter underlättar inte bara för små leverantörer att konkurrera i upphandlingar. Enligt en färsk rapport finns det dessutom miljö- och trafiksäkerhetsvinter att hämta hem.

Åtta kommuner på Södertörn, söder om Stockholm, har samordnat sina varutransporter. Istället för att varje leverantör transporterar upphandlade varor direkt till de kommunala enheterna samordnas leveranserna.

Numera lämnar leverantörerna sina varor i en omlastningscentral som är gemensam för kommunerna. Där sker omlastning varefter utkörning görs via fastställda rutter.

I en utvärderingsrapport slår IVL Svenska Miljöinstitutet fast att detta minskar lastbilstrafiken. Vinsterna är särskilt tydliga för kommuner som har många små leverantörer med egna lastbilar.

Fast samordningens effekter har inte varit lätta att säkerställa enligt utvärderingens projektledare Ingrid Mawdsley:

– Genom att kommunerna har tagit makten över transporterna och ställt krav på biobaserade drivmedel har de ändå, tack vare samordningen, kunnat säkerställa låga utsläpp.

Vid utvärderingen var inte alla varugrupper och leverantörer anslutna i de åtta kommunerna. Flertalet leverantörsavtal ska också omförhandlas. Den fulla effekten kan därför avgöras först om några år.

Klart är i alla fall att antalet leveranser till de kommunala verksamheterna har halverats samtidigt som koldioxidutsläppen minskat med 70 procent. Fast de samhällsekonomiska vinsterna är i dagsläget små – jämfört med ökade projektkostnader.

– För att få ner kostnaderna är det viktigt att de nya avtalen med leverantörerna inte omfattar transportkostnaden vilken kommunerna nu själva står för, säger Anders Roth, ansvarig för hållbar mobilitet på IVL Svenska Miljöinstitutet.

En rad kommuner har redan samordnat sin varudistribution. Andra planerar att göra detsamma. Rådet till dem är att inför denna förändring noga analysera nuvarande transportupplägg och beställningsrutiner.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *