Kristina Edlund
Kristina Edlund värnar om de små företagen. Foto: Per Nibell.

Så lockar Linköping småföretagaranbud

Linköpings politiker vill se anbud från fler små företag i kommunens upphandlingar. Man lockar med ny upphandlingspolicy, kontinuerlig dialog och samordnad distribution.

God framförhållning, förenklingar, kvalitetsfokus, planering och en kontinuerlig dialog med företagen. Med det receptet hoppas Linköpings kommun kunna locka fler små företag att buda i de offentliga upphandlingarna.

Det liberala kommunalrådet Christer Mård noterar att företagare ofta lyfter komplicerade upphandlingar som försvårande för småföretag:

– Vi är medvetna om problemen och vill att alla företag ska kunna delta i de upphandlingar Linköpings kommun gör, säger han.

Den reviderade upphandlingspolicyn slår fast att inköp ska ske affärsmässigt, genom att bland annat att ställa och följa upp krav på kvalitet. Kommunens upphandlingar och inköp ska bidra till att resurserna används effektivt och till att utveckla en miljö- och klimatmässig samt social hållbarhet.

Lägsta möjliga totalkostnad, det vill säga hela kostnaden över tid för en produkt eller tjänst, står i fokus. Vid större tjänstekontrakt och entreprenader ska det utredas om det är möjligt att ställa krav på sysselsättning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Kristina Edlund, socialdemokratisk ordförande i kommunstyrelsen, säger att små och medelstora företag har stor betydelse för tillväxten i Linköping.

– Vi vill därför ge möjlighet att även lämna anbud både på hela avtalet, eller delar av det, om det passar bättre.

Som Inköpsrådet tidigare berättat är kommunen är också på väg att införa samdistribution. En distributionscentral planeras till år 2018 och då behöver företagen inte leverera till flera olika ställen, vilket idag är ett problem för små aktörer.

– Kommunens samlade klimat- och miljöarbete kommer att i större utsträckning genomsyra de upphandlingar som görs, summerar kommunalrådet Nils Hillerbrand från Miljöpartiet.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *