Irriterande tecken på korruption

Tecken på korruption finns i så mycket som var tionde upphandlingsärende som hamnar på Konkurrensverkets bord. Oftare handlar det om vänskapskorruption, svågerpolitik och jäv än om pengar under bordet.

Även om fallet i internationella jämförelser är tydligt beskrivs Sverige som ett förhållande korruptionsfritt land. Därmed inte sagt att korruption inte finns.

Av upphandlingsärenden som Konkurrensverket granskar finns tecken på korruption i mellan fem och tio procent av fallen. Det framgår av en ny rapport med titeln Korruption som begränsar konkurrensen.

– Korruption snedvrider konkurrensen och är skadligt för både konsumenter och konkurrensen, säger Rikard Jermsten, generaldirektör för Konkurrensverket.

Enligt övervakande myndighet handlar det inte enbart om uppenbara mutbrott med pengar, gåvor, bjudresor eller andra förmåner inblandat. Det kan också vara fråga om vänskapskorruption, svågerpolitik och jävsituationer.

– Oavsett korruptionens form så kan den underlätta eller möjliggöra, och ibland kanske dölja eller försvåra, upptäckten av en överträdelse av konkurrens- och upphandlingsreglerna.

Konkurrensverkets erfarenheter är korruption kan förekomma i alla typer av ärenden som verket utreder, inte bara upphandlingar och karteller. I ärenden som rör misstänkta överträdelser av konkurrenslagen uppskattas att 15–20 procent av utredningarna har haft indikationer på korruption.

– Även om det finns stor osäkerhet i dessa siffror så visar de ändå att tecken på korruption inte är ovanligt, säger Rikard Jermsten som lovar fortsatt uppmärksamhet.

Konkurrensverket har upparbetade kontakter med polis- och åklagarmyndigheter för att förmedla tips om misstänkta mutbrott. Vägledningar om hur man ska undvika korruption saknas inte.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *