Dannebrog
Danmark justerar upphandlingslagstiftningen. Foto: Mostphotos.

Danska nyheter i upphandlingslagen

Vid halvårsskiftet justerades lagen om offentlig upphandling i vårt grannland Danmark. Lagen förändras visserligen inte i grunden, men på ett par rätt avgörande punkter har nyheter införts.

Det var i slutet av februari som Folketinget antog ändringsförslaget. Sedan den 1 juli är upphandlande myndigheter skyldiga att i anbudsdokumenten publicera utvärderingsmodellen i detalj, och i alla sina delar, vilket ska borga för ökad transparens.

Rent praktiskt innebär detta att det inte kommer att vara lagligt att använda delar av en utvärderingsmodell som inte har beskrivits i anbudshandlingarna.

Den andra danska nyheten är att skilja bedömningen av kvalitet från pris vid större byggentreprenader. I ett ”två-kuvert-system” delas anbudet upp delar, pris för sig och kravuppfyllelse/kvalitet för sig, för att utvärderas oberoende av varandra.

Denna nyhet gäller endast för byggprojekt värda mer än motsvarande cirka en halv miljard kronor.

Som ett resultat av lagändringarna i lagen om offentlig upphandling uppdaterar Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sin guide kring utvärderingsmodeller, Praktisk vejledning til offentlige indkøbere.

Alla är inte odelat positiva till lagändringen. Sammanlagt 42 organisationer hörde av sig med synpunkter, både ris och ros.

Från anbudsgivarhåll har initiativen i förslaget fått brett stöd. Detta samtidigt som representanter för de upphandlande myndigheterna uttryckt oro över ökade administrativa bördor.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

One thought on “Danska nyheter i upphandlingslagen

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *